Topklinische ziekenhuizen storten zich op kwaliteit

op .

De topklinische ziekenhuizen (STZ) lanceren een nieuw kwaliteitsprogramma IMAGINE. Ze willen daarmee in drie jaar tijd de ziekenhuiszorg veiliger, beter en goedkoper maken.

De 28 topklinische ziekenhuizen, verenigd in de STZ, willen het voortouw nemen bij kwaliteitsverbetering. STZ-voorzitter Maarten Rook legt uit dat het initiatief de laatste jaren te veel bij andere partijen heeft gelegen. 'Zorgaanbieders hebben daardoor wel eens het gevoel dat kwaliteitsinitiatieven van de overheid en zorgverzekeraars de laatste jaren te veel van boven worden opgelegd. Wij willen dat kwaliteitsverbetering iets is van medisch specialisten en verpleegkundigen, de mensen in het primaire proces.'

Kwaliteitsverbetering versnellen
Als ziekenhuizen intensiever samenwerken kunnen ze de kwaliteitsverbetering versnellen, stelt Rook. 'Het duurt nu vaak erg lang voordat bewezen effectieve behandelingen breed hun weg vinden in de zorg. Door het systeem van marktwerking zijn ziekenhuizen niet altijd geneigd informatie te delen. Maar basale patiëntveiligheid is niet iets waarop ziekenhuizen behoren te concurreren. Dat kun je aan patiënten niet goed uitleggen. De veiligheid op operatiekamers, de intensive care, de spoedeisende hulp, en bij overdrachten moet overal goed zijn. Door informatie eerder te delen, kunnen bewezen effectieve behandelingen sneller worden opgepakt in de praktijk.'

Speerpunten IMAGINE
Het kwaliteitsprogramma moet leiden tot minder complicaties, minder overdiagnostiek, minder overbehandeling. Speerpunten van het programma worden onder meer het analyseren van incidenten en overleden patiënten, het terugdringen van praktijkvariatie en het tegengaan van verspilling. Het CBO Utrecht, IQ Healthcare Nijmegen en het  Institute for Healthcare Improvement (IHI) in Boston zijn kennispartners. 'Met de IHI kunnen we verbetering versnellen. IHI-mensen zullen naar Nederland komen om te leren van goede voorbeelden in Amerika en mensen van het CBO en IQ Health zullen door de IHI worden getraind.'

Ziekenhuisbrede kwaliteitsverbetering
Het is niet de bedoeling van de STZ om nieuwe registratiesystemen op te zetten. 'Dat doen andere partijen al, zoals DICA en zorgverzekeraar Achmea. Het gaat ons om het verhaal achter de cijfers. De analyse van de oorzaken waarom zaken fout gaan op operatiekamers, de intensive care en bij overdrachten. En hoe kun je ziekenhuisbreed verbeteringen in de werkprocessen doorvoeren.'

Samenwerking
De STZ zoekt nadrukkelijk samenwerking met de kwaliteitsprogramma's van andere partijen, zoals de Orde van Medisch Specialisten, beroepsverenigingen van medisch specialisten, verpleegkundigen, paramedici en andere beroepsgroepen. Ook patiëntengroepen worden betrokken bij de uitvoering. Daarnaast wil de STZ het programma verbreden naar de algemene ziekenhuizen en UMC's. 'Wij hebben 42 procent van de patiënten, de UMC's maar 15 procent. Als we de krachten bundelen, kunnen we meer bereiken.' Waar mogelijk wil de STZ de plannen ook afstemmen met verzekeraars.

Bekostiging
Voor de financiering van het kwaliteitsprogramma rekent de STZ op bijdragen van de overheid en de zorgverzekeraars. Door de kwaliteitsverbeteringen zal het zorgvolume afnemen (minder heropnames, minder complicaties, minder overbehandeling en -diagnostiek) en ontstaat er binnen de financiële kaders van het zorgakkoord ruimte voor investeren in kwaliteit, redeneert de STZ. Zelf stelt de organisatie een ton aan opstartkosten beschikbaar.

Bron: Zorgvisie