NVZ: acute zorg blijft basisvoorziening in ziekenhuis

op .

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars trekken in het belang van de patiënt samen op om het aanbod van acute zorg zo goed mogelijk te organiseren. De concentratie van complexe acute zorg is op veel plaatsen in Nederland al in gang gezet.

 

Zorgverzekeraars Nederland stuurden daar vorig jaar in hun kwaliteitsvisie complexe acute zorg ook op aan. Deze vorm van acute zorg beslaat vijf procent van de totale acute zorg. Uit onderzoek, dat in opdracht van de NVZ is gehouden, blijkt dat de overige spoedeisende zorg tot de basiszorg van elk ziekenhuis behoort.

Dat het grootste deel van de spoedeisende zorg tot de basiszorg van ieder ziekenhuis behoort, wil niet zeggen dat een andere inrichting hiervan niet wenselijk zou kunnen zijn. Daarbij gaat het vooral om de integratie van de Spoedeisende hulp afdeling (SEH) en Huisartsenpost (HAP). De samenwerking tussen HAP en SEH moet verder worden ontwikkeld om bijvoorbeeld zelfverwijzing te beperken. Het doel daarbij is om zorg zowel op de juiste plek als doelmatig te leveren. Een ziekenhuis waar patiënten liggen, zal altijd spoedeisende zorgvoorzieningen nodig hebben.

24/7
Vijf procent is complexe spoedzorg waarbij concentratie de beste oplossing is. Er is hierbij vaak sprake van een zeer spoedeisend en soms levensbedreigend situatie waarbij een 24-uurs bereikbaarheid van de spoedeisende hulppost noodzakelijk is. Het kan zijn dat het op bepaalde ziekenhuislocaties niet noodzakelijk en doelmatig is om deze zorg aan te bieden. Daarover zullen ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar in de regio moeten overleggen. Een ideaalmodel dat geldt voor het hele land is niet te maken.

Ambulancevervoer
Concentratie van complexe acute zorg zal het vervoer van de patiënt naar de juiste locatie met 40 procent vertragen. Als elke seconde telt, is er meer gespecialiseerde ambulancezorg nodig. Acute zorg bij onder meer herseninfarct en hartinfarct moet altijd zo snel mogelijk plaatsvinden.

Nauwe samenwerking
Ziekenhuizen en zorgverzekeraars werken nauw samen om goede spoedzorg voor de patiënt te waarborgen. Ziekenhuizen zullen in samenwerking met zorgverzekeraars en collega’s in de regio, onder andere de huisartsen, hun profiel en portfolio bepalen.

Kwaliteitswinst
Schaalvergroting, het afstoten of verplaatsen van complexe spoedeisende zorg en/ of acute zorg vergroot de expertise en levert kwaliteitswinst op. Er zal echter niet of nauwelijks worden bespaard, zo blijkt uit een van de onderzoeken in opdracht van de NVZ.

Bron: NVZ