Verpleegkundige werkt liefst met interne oproepkracht

op .

Verpleegkundigen en verzorgenden in vaste dienst werken liever met interne oproepkrachten dan met externen zoals uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers.

Dat blijkt uit onderzoek van het NIVEL onder ruim 1650 zorgmedewerkers.

Los van dat externe oproepkrachten vaak minder betrokken en duurder zijn, zijn ze vaak nauwelijks bekend met de instelling, moeten ze vaak meer wegwijs gemaakt worden en vragen ze een langere inwerktijd. Ruim de helft (60 procent) van de ondervraagde verpleegkundigen en verzorgenden verkiest daarom interne oproepkrachten boven externe (28 procent). Voor beide geldt dat ze niet alle taken kunnen uitoefenen en dat cliënten met meer verschillende zorgverleners te maken hebben, wat als een groot nadeel wordt genoemd. Daar staat volgens de ondervraagden tegenover dat de personele bezetting in het team beter is gewaarborgd, de werkdruk vermindert en cliënten de benodigde zorg krijgen.

Kennis en vaardigheden op peil
Oproepkrachten zelf waarderen de vrijheid en afwisseling van hun positie, maar een derde zou graag meer uren werken. Bijna een kwart vindt het moeilijk zijn kennis en vaardigheden op peil te houden.  Van de interne oproepkrachten vindt ruim de helft (55 procent) de voordelen van een flexibel dienstverband groter dan de nadelen. De vrijheid om werktijden zelf te bepalen en de afwisseling in werkplek lijken op te wegen tegen de inkomensonzekerheid van flexibel werken. Maar niet iedereen is tevreden: twaalf procent vindt de nadelen groter dan de voordelen en één op de drie oproepkrachten (34 procent) kan minder uren werken dan gewenst. Een kwart (24 procent) vindt het moeilijker zijn kennis en vaardigheden op peil te houden en een derde (35 procent) mist de vaste collega’s en het werken in teamverband.

Investeer meer in ontwikkeling flexwerker
Om schommelingen in de zorgvraag op te vangen werken zorgorganisaties veel met interne oproepkrachten en in mindere mate met uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) peilde de mening van zorgverleners van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging over het werken met flexibele krachten. Omdat flexibele krachten minder zeker zijn van werk, zijn ook interne oproepkrachten in de zorg gevraagd naar hun mening over hun contract. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: ‘De inzet van oproepkrachten is prettig voor het vaste personeel omdat het zorgt voor de benodigde ‘handen aan het bed’. De keerzijde is dat oproepkrachten, zowel intern als extern, de vaste krachten meer tijd en inspanning kunnen kosten. Ons onderzoek laat ook zien dat een deel van de oproepkrachten het moeilijk vindt om kennis en vaardigheden op peil te houden en dat een deel uitbreiding wenst van het aantal werkuren. Werkgevers in de zorg zouden hier in het personeelsbeleid meer aandacht aan kunnen besteden.’

Bron: Nursing