Verloskundigen en kraamzorg pakken uitdaging Zorgakkoord op

op .

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind. Dat is het doel van ActiZ, organisatie van kraamzorgorganisaties, en de KNOV, organisatie van verloskundigen.

Dit doel bestendigen zij door maandag 16 september een inspiratiedocument te ondertekenen. Hierin staan goede voorbeelden en praktische ideeën hoe kraamverzorgenden en verloskundigen nog beter kunnen samenwerken. De KNOV en ActiZ volgen daarmee de ideeën van het Zorgakkoord (zorg dichtbij huis als het kan) op: door intensieve samenwerking geven zij (aanstaande) ouders en hun kind een goede start en worden mogelijke problemen sneller gesignaleerd.

Drie jaar na het advies van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte over het terugdringen van babysterfte in Nederland, maken ActiZ en de KNOV de balans op. Er is al veel verbeterd in de samenwerking. Een mooi voorbeeld is het kwaliteitskader vervroegde partusondersteuning, waarin voor goede begeleiding tijdens de bevalling staan beschreven. Door een goede begeleiding thuis, gaan minder vrouwen tijdens de bevalling naar het ziekenhuis, waardoor medische kosten worden gereduceerd.

Samen beter
Maar de KNOV en ActiZ willen meer. Daarom hebben leden van deze twee brancheorganisaties tijdens gezamenlijke inspiratiesessies verkend welke stappen de kraamzorg en verloskunde nog kunnen zetten. Belangrijkste conclusies uit deze sessies zijn: de beroepsgroepen willen elkaar beter leren kennen en vertrouwen. Door bijvoorbeeld samen scholing te volgen en in kleinschalige teams samen te werken. Maar ook de samenwerking tijdens de verplaatste thuispartus kan hechter worden en er kan gezamenlijk voorlichting worden gegeven aan de zwangere vrouw. Deze en andere acties staan beschreven in het document ‘Samen werken aan betere zorg voor moeder en kind’ dat ActiZ-bestuurder Jacqueline Joppe en KNOV-voorzitter Linda Rentes vandaag ondertekenen.

Randvoorwaarden en praktijk
“Het is aan onze organisaties om de randvoorwaarden te scheppen om verdere stappen te kunnen nemen,” zegt ActiZ-directeur Aad Koster. “Door goede afspraken met elkaar te maken over de geboortezorg halen we de beste resultaten voor moeder en kind.”

Jos Becker Hof, directeur KNOV: “Drie jaar geleden zijn we al intensiever samen gaan werken. Op een aantal terreinen hebben we veel bereikt, maar er kunnen nog grote stappen gezet worden op de werkvloer. Dat is het belang van dit document.”

Bron: ActiZ