NVZ: ziekenhuizen keren groei in zorguitgaven

op .

De algemene ziekenhuizen leverden de zorg voor ruim 4 procent minder dan verwacht.

Vertaald in geld gaat het om € 380 miljoen. Ze voldoen hiermee ruimschoots aan hun afspraken op basis van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord van 4 juli 2011 dat de overheid, zorgverzekeraars, ziekenhuizen en universitair medische centra hebben gesloten. Dit is een van de bevindingen uit het brancherapport ‘Zorg loont’ van de NVZ.

Sinds lange tijd is in 2012 voor het eerst het aantal polikliniekbezoeken gedaald. Op basis van de demografische ontwikkelingen zou een groei van ruim één procent verwacht mogen worden, maar er heeft juist een krimp van bijna anderhalf procent plaats gevonden. De ziekenhuiszorg kent daarnaast al jarenlang twee trends: het aandeel dagbehandelingen neemt nog steeds toe ten koste van het aandeel klinische opnames en de gemiddelde ligduur per klinische opname neemt af. Deze trends zijn ook weer te zien over 2012.

Veel banen in de zorg
De kans dat iemand die werkt een baan binnen de zorg heeft, is bijna tien procent. Ruim een vijfde daarvan zijn banen in de algemene ziekenhuizen. In 61 ziekenhuizen groeide het aantal banen zelfs. Veel van de banen in ziekenhuizen wordt in deeltijd ingevuld. De Cao Ziekenhuizen is één van de grootste cao’s van Nederland. Personeel is het belangrijkste kapitaal van het ziekenhuis; loonkosten maken bijna 60 procent uit van de totale kosten.

Vrouwen in de meerderheid
Binnen alle functies in de ziekenhuizen is het aandeel vrouwen hoog. Bij het deel van het personeel dat patiëntgebonden werk verricht, werken 30 procent meer vrouwen  dan binnen andere sectoren. Ook onder de medisch specialisten werken steeds meer vrouwen; in 2011 was het aandeel 43 procent, terwijl dat in 2006 nog 36 procent was.

Belangrijk onderdeel van Nederlandse economie
Ruim 15 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt uitgegeven aan zorg. Het aandeel medisch-specialistische zorg maakt slechts een kwart uit van de totale zorgkosten. Dit aandeel is over de laatste jaren steeds stabiel gebleven.

Brancherapport ziekenhuizen
De NVZ publiceert ieder jaar een brancherapport, waar naast de financiën en productie van algemene ziekenhuizen, actuele thema’s  worden onderzocht. Dit jaar wordt, evenals vorig jaar, de Nederlandse zorg en ziekenhuiszorg in perspectief geplaatst. Er is een hoofdstuk aan het brancherapport toegevoegd, namelijk over werken in algemene ziekenhuizen.

Bron: NVZ