Meer verpleegkundigen nodig voor zorg in de buurt

op .

Zorg in de buurt vraagt om vele duizenden hogere opgeleide verpleegkundigen.

Voor de hbo-opleiding verpleegkunde meldden zich dit jaar 6116 studenten, een stijging van bijna 40% ten opzichte van 2013. Veel studenten kiezen echter uiteindelijk voor een baan in ziekenhuizen en nog te weinig kiezen voor het werken in de wijkverpleging en de ouderenzorg. Door goede stages aan te bieden, kunnen studenten zien hoe het werkt in de ouderen- en thuiszorg, en worden zij enthousiast. V&VN en ActiZ zijn verheugd over de stijging van het aantal studenten en houden een warm pleidooi voor het creëren van voldoende goede stageplekken en een goede begeleiding door wijkverpleegkundigen.

V&VN en ActiZ werken aan een plan om meer hoger opgeleide verpleegkundigen in ouderenzorg (langdurige zorg) en wijkverpleging te krijgen. Om goede kwaliteit van zorg te bieden en om uitvoering te geven aan overheidsbeleid. Helma Zijlstra, directeur V&VN: “Wij zijn blij dat de hbo-opleidingen verpleegkunde meer aanmeldingen hebben. Van deze groep moet 80% in 2017 aan de slag gaan in de zorg. Daarvan moet 1 op de 5 geslaagden kiezen voor de zorg in de buurt.”

Studenten binden
Studenten aarzelen echter in de keuze voor de uitstroomrichting ouderenzorg en wijkverpleging. Uit onderzoek blijkt dat studenten juist door goede stagebegeleiding van onder meer wijkverpleegkundigen kennis maken met de interessante kanten van deze zorg. Aad Koster, directeur ActiZ: “Voor onze leden is het bieden van stageplaatsen een prima mogelijkheid om in de (toekomstige) behoefte aan hoger opgeleide verpleegkundigen te voorzien. Zo bind je studenten aan je.”

Docenten bij zorginstellingen
Voor studiejaar 2013- 2014 zijn 6116 studenten hbo verpleegkunde aangemeld. Een stijging van bijna 40% in het aantal studenten. Het blijkt echter dat het vinden van voldoende stages een belemmering kan zijn. Caroline van Mierlo, voorzitter Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV): “Het is jammer dat een aantal hogescholen volgend jaar een numerus fixus willen instellen. In Groningen is de numerus fixus dit jaar al ingesteld.” Onder andere de bezuinigingen en reductie van ziekenhuisbedden zijn debet aan het lager aantal stageplaatsen.

Goede stageaanpak werkt
Bij Zorggroep ZZG blijkt dat goede afspraken over stages helpt om mensen aan de organisatie te binden. Dick Herfst, voorzitter Raad van Bestuur ZZG zorggroep in Groesbeek: “Met de HAN, de hbo-v in Nijmegen, hebben wij stage-afspraken gemaakt. Wij boden het afgelopen jaar 38 eerstejaars studenten een stageplaats in de wijkverpleging met begeleiding van een wijkverpleegkundige. Aan het eind van de stage gaven 23 studenten aan dat het vak van wijkverpleging iets voor hen zou zijn na hun studie. Aan het begin van de stage waren dat er maar 14. Een mooi resultaat dus, bereikt door het vak in de praktijk te laten zien.” Ook het UMC St Radboud heeft stage-afspraken met de HAN. Geert van de Brink, directeur Radboud Zorgacademie: “Wil je blijven inspelen op de toekomst, dan moet je ook als ziekenhuis inzetten op goed opgeleide verpleegkundigen.”

Bron: ActiZ