NPCF: transitie langdurige zorg rammelt

op .

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties hebben nog steeds grote zorgen over de hervorming van de langdurige zorg. Ze betwijfelen met name of gemeenten op tijd klaar zijn voor hun nieuwe taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Op woensdag 21 augustus voerden zij hierover overleg met staatssecretaris Van Rijn. De twijfel van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties wordt gevoed door de plannen van het kabinet om bij de overheveling van zorgtaken naar de gemeenten fors te bezuinigen. Ook is er nog veel onduidelijkheid waar mensen aanspraak op kunnen maken. De angst is dat mensen tussen wal en schip vallen.

Onderbelicht
De CG-raad, Platform VG, NPCF, LPGGz, Per Saldo, MEE en LOC vinden dat ze pas laat door VWS betrokken bij de consultatie over de nieuwe Wmo, die per 1 januari 2015 ingaat. Met gevolg dat in het eerste voorstel de positie van burgers met een ondersteuningsvraag onderbelicht bleef. Na overleg met de PG-organisaties is het voorstel op een aantal punten wel verbeterd, maar er blijven grote punten van zorg.

Samenhang
Zo is nog steeds niet duidelijk hoe de samenhang tussen bijvoorbeeld WMO en AWBZ en/of zorgverzekeringswet  is. Bovendien zal door alle bezuinigingen de groep die nog aanspraak kan maken op ondersteuning aanzienlijk kleiner worden. In de nieuwe Wmo wordt ook een groter beroep gedaan op de eigen inzet en eigen betalingen. De inkomenspositie van mensen met een beperking verslechtert de komende jaren verder door het afschaffen van financiële compensatieregelingen, zoals de Wtcg en belastingaftrek voor zorgkosten.

Zorgvuldigheid
Een ander punt van zorg is dat van gemeenten in korte tijd teveel gevraagd wordt. Ze moeten niet alleen voor een hele grote groep ouderen en mensen met een beperking ondersteuning gaan regelen. Ze worden  per 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugd- en Participatiewet. De PG-organisaties vrezen dat gemeenten dit allemaal niet binnen de gevraagde termijn voor elkaar krijgen met alle gevolgen van dien voor kwetsbare burg.

Bron: www.skipr.nl