Belgen zien Nederlandse ggz als voorbeeld

op .

Het Itinera Institute brengt in het rapport “Hoe gezond is de geestelijke gezondheidszorg in België?” de tekortkomingen van de Belgische geestelijke gezondheidszorg in kaart.

Nederland wordt in het onderzoek vaak genoemd. De Nederlandse ggz is volgens de onderzoekers een voorbeeld voor België op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering en als het gaat om een goed georganiseerde eerstelijns zorg. Maar ook als gaat over de preventie van zelfdoding.

Het Itinera Instute schrijft: ‘We zien dat Nederlanders eerder professionele thera¬peutische hulp krijgen, dat Nederlanders een betere kennis hebben van het zorgaanbod, dat men sneller doorverwijst, dat men minder medi¬caliseert, dat er meer samenwerkingsverbanden zijn tussen huisartsen en sociale werkers en dat de familiale integratie en sociale netwerken er in grotere mate de draagkracht van burgers verhogen.’

Ook is de Nederlandse ggz is volgens het onafhankelijke Itinera Institute veel verder dan de Belgen wat betreft patiëntveiligheid in de geestelijke gezondheidszorg.

Bron: GGZ Nederland