Gemeenten snijden in thuishulp met ‘zomerstop’

op .

Verschillende gemeenten hebben de huishoudelijke hulp in de zomervakantieperiode geschrapt.

De betreffende gemeenten hebben uit bezuinigingsoverwegingen in de contracten met aanbieders vastgelegd dat thuiszorghulpen gedurende hun vakantie niet vervangen worden. Cliënten komen hierdoor -soms onaangekondigd- tijdelijk zonder hulp te zitten. Dat blijkt uit een inventarisatie van Skipr.

Het schrappen van thuishulp in de vakantieperiode speelt in zeker veertien gemeenten. Dit zijn naast Apeldoorn, Brummen, Epe en Lochem ook regio het Rijk van Nijmegen, waar tien gemeenten onder aanvoering van Nijmegen een gezamenlijke aanbesteding hebben gedaan. In deze laatste regio is het niet vervangen van vakantievierend personeel opgenomen in het officiële bestek voor de aanbesteding. In de aanbestedingsstukken staat dat “het in totaal is toegestaan om per klant maximaal zes weken per jaar geen vervanging te regelen”, waarvan twee weken in de zomervakantie.

Aanbesteding
Ook thuiszorgaanbieder Axxicom komt bij de aanbestedingsprocedures gemeenten tegen die een dergelijke clausule willen opnemen in het contract. Axxicom heeft met zestig gemeenten contracten gesloten en is bij de aanbestedingsronden drie keer geconfronteerd met gemeenten die een ‘zomerstop’ wilden bedingen. Axxicom weigerde hiermee in te stemmen en heeft volgens een woordvoerster mede om deze reden de aanbesteding in de regio Nijmegen verloren.

Besparen
Rien Zwart, directeur BV Vérian Care & Clean, winnaar van de aanbesteding in Nijmegen, schat dat gemeenten met de maatregel tot tien procent op jaarbasis aan zorgkosten besparen. “Reken maar uit: in plaats van 52 weken zorg per jaar gemiddeld zo’n 48 weken per cliënt”, aldus Zwart.

Signaleringsfunctie
Cliënten die door de ‘zomerstop’ worden getroffen, worden geacht om tijdelijk hun eigen netwerk in te schakelen, tenzij ze hier niet toe in staat zijn of om andere reden te zeer zijn aangewezen op thuishulp. “Ondernemer meldt verlof tijdig bij de klant zodat de klant eventueel zijn netwerk kan inschakelen voor het tijdelijk leveren van hulp”, staat in het bestek in Nijmegen te lezen. “Als op basis van de signaleringsfunctie van de Ondernemer blijkt dat het belang van de klant dusdanig is dat de hulp continu aangeboden dient te blijven, dan dient Ondernemer deze continuïteit te bieden.”

Echt nodig
“Waar het echt nodig is, wordt hulp altijd vervangen”, aldus Zwart. Maar een definitie van “echt nodig” is er niet, erkent hij desgevraagd. “Dat wordt op individueel niveau bepaald.”

Communicatie
In Nijmegen krijgt op dit moment zo’n 80 procent van de 4500 Verián-cliënten vervangende hulp. Vervanging gaat altijd in overleg en rekening houdend met de wensen van de cliënt, aldus Zwart. Skipr beschikt over aanwijzingen dat de communicatie met klanten niet overal naar behoren verloopt. Zo kreeg een 77-jarige alleenstaande inwoner van Groesbeek medio juli van zijn vaste thuishulp pas vlak voor haar vertrek te horen dat ze drie weken weg zou zijn. Daarbij gaf de thuishulp aan dat ze niet wist of er vervanging was geregeld. Ondanks een schriftelijk verzoek hiertoe, gevolgd door een telefonisch verzoek om opheldering, kwam er in de betreffende periode geen vervanging opdagen. Wel volgde eind juli een brief waarin Verián aangeeft “wij hebben ons uiterste best gedaan vervanging voor u te regelen, helaas is dit niet gelukt” en “sorry voor het ongemak.”

Bron: Skipr