De Werkbalans-tool

op .

ActiZ en BTN presenteerden begin juli samen met de vakbonden FBZ (waarbij de VHP-Zorg is aangesloten),CNV Publieke Zaak en NU’91 de Werkbalans-tool.

De tool faciliteert de dialoog tussen bestuurder en ondernemingsraad, medewerkers en leidinggevenden over vraagstukken als werktijden, kwalitatieve en kwantitatieve bezetting, (ervaren) werkdruk en contractenbeleid.

De Werkbalans-tool
De Werkbalans-tool komt voort uit de afspraken uit de CAO VVT 2012- 2013 en is onderdeel van het “actieprogramma duurzame inzetbaarheid”. Dit actieprogramma omvat een aanpak op de thema’s werkdruk, inzetbaarheid, grote contracten en roostering voor werknemers in de VVT, en specifiek voor de kraamzorg. Het vraagstuk over de (duurzame) inzetbaarheid van werknemers is een thema dat in het kader van het onlangs afgesloten Sociaal Akkoord actueel is. Het instrument is inzetbaar voor de omgeving van zorg zonder verblijf (extramuraal) met verblijf (intramuraal), als ook in de Kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg. Ook bij de transitie waarmee de branche te maken heeft, kan de Werkbalans-tool een rol spelen.

De Werkbalans-tool zelf is een Excelprogramma met een bijhorende handleiding en is nu nog voor een beperkte groep beschikbaar. Later in het jaar wordt de tool breder uitgezet en worden workshops en trainingen georganiseerd.

Bron: ActiZ/BTN