Gedwongen ontslag huishoudelijke hulp Sensire nog lang niet zeker

op .

Donderdag 25 juli heeft het UWV ontslagvergunningen verleent aan Sensire om ruim 800 huishoudelijke hulpen te ontslaan.

Het ontslagverzoek was door Sensire ingediend omdat de betreffende gemeenten nog steeds geen duidelijkheid hebben gegeven aan wie zij de aanbesteding voor 2014 gunnen.

Al begin dit jaar werd duidelijk dat Sensire ontslagverzoeken zou indienen bij het UWV vanwege bedrijfseconomische redenen. De werkgever moet daarvoor de werknemersorganisaties raadplegen en zo mogelijk tot een sociale regeling komen. Overigens is een akkoord niet nodig voor het UWV om tot ontslagvergunning over te gaan.

Nadat half mei de Abvakabo als eerste de “verklaring van raadpleging” had getekend, deden andere bonden dat later.

Ook werd er een onderhandelaarsakkoord bereikt over een sociale regeling met al de vier werknemersorganisaties; nadat een wijzigingsvoorstel van de Abvakabo door alle partijen was geaccepteerd.

Alle partijen waren er op dat moment ook van overtuigd dat de rest van Sensire in gevaar zou komen als de gemeenten onduidelijk bleven over de gunning voor huishoudelijke hulp in 2014, zoals ook bleek uit een reactie van Corrie van Brenk (voorzitter Abvakabo) in Dagblad de Gelderlander op 23 mei. Zij noemde het een “wanhoopsdaad die te begrijpen valt omdat de gemeenten maar blijven wachten”. Er was ook afgesproken deze boodschap te blijven hanteren.

FBZ (waarbij de VHP-Zorg is aangesloten), Abvakabo, CNV publieke Zaak en NU'91 hadden afgesproken om begin juni een gemeenschappelijke ledenraadpleging te houden, onder meer over de Sociale regeling. Drie dagen vooraf liet Abvakabo echter weten hiervan af te zien en een eigen bijeenkomst te houden. Deze werd volgens Dagblad de Gelderlander vooraf gegaan door acties van de SP. De aanwezige leden van de andere bonden stemden in met de Sociale regeling op de gezamenlijke raadpleging.

Kort geleden hebben een aantal gemeenten aangegeven voor 2014 hetzelfde budget te willen hanteren voor deze WMO-zorg. In het (mede door NU’91 ondertekende) Zorgakkoord was ook afgesproken dat de kortingen fors minder zouden worden en pas in 2015 zouden ingaan.

Het mag duidelijk zijn dat er wel een vergunning ligt voor ontslag, maar dat daadwerkelijk ontslag afhangt van de aanbesteding door gemeenten.

Het is dus duidelijk, de sleutel voor de oplossing ligt bij de gemeenten!

Bron: Bonden