Zorginstellingen zien eigen vermogen groeien

op .

Zorginstellingen zijn bezig om hun eigen vermogen te vergroten.

In 2012 is het totale eigen vermogen van zorginstellingen met 12,3 procent gegroeid tot 9 miljard euro. Hoewel het totale eigen vermogen van de zorginstellingen is gegroeid, hebben 76 van de ruim 1000 organisaties een negatief eigen vermogen. Dit blijkt uit een analyse van ruim 100 jaarverslagen van zorginstellingen die uitgevoerd is door inkoopcoöperatie

Intrakoop.
Over het geheel genomen is de is het bedrijfsresultaat in de sector iets verbeterd. De resultaatratio (het jaarresultaat gedeeld door totale opbrengsten) steeg van 2,1 procent in 2011 naar 2,3 procent in 2012. Opvallend is dat de deelsector ggz de stijging van de resultaatratio flink naar beneden haalt. Als enige sector noteert deze een daling van 2,0 procent (van 3,7 procent in 2011 naar 1,7 procent in 2012). De ziekenhuizen (van 1,5 naar 2,1 procent) en de gehandicaptenzorg (van 2,2 naar 2,8 procent) stijgen met 0,6 procent, terwijl de VVT sector de resultaatratio met 0,3 procent ziet stijgen van 2,0 procent in 2011 naar 2,3 procent in 2012.

Solvabiliteit
Het toegenomen bedrijfsresultaat wordt grotendeels gebruikt om de solvabiliteit te vergroten. Deze solvabiliteit is over het geheel gezien verbeterd van 19 procent in 2011 naar 20 procent in 2012. De stijging van de solvabiliteit is het sterkst bij de ziekenhuissector, waar een groei van 7,9 procent te noteren valt.

Toename risico's
Intrakoop stelt dat de zorgaanbieders “de hand op de knip” houden omdat de risico’s voor de aanbieders toenemen, terwijl de garanties afnemen. Door hun eigen vermogen te vergroten, proberen ze de veranderingen in de zorg het hoofd te bieden.

Bron: Skipr