NZa erkent te lage tarieven kraamzorg

op .

Kraamzorgorganisaties kunnen met zorgverzekeraars afspreken om in specifieke gevallen de tarieven met maximaal 10% te verhogen.

Dit besloot de NZa in antwoord op bezwaar van ActiZ en de kraamzorgorganisaties tegen de maximumtarieven voor de kraamzorg. Het reguliere tarief, waartegen ActiZ ook bezwaar had aangetekend, blijft wel gelijk.

In het voorjaar 2013 tekenden ActiZ en de andere brancheorganisaties in de kraamzorg, BTN en SPOT, bezwaar aan tegen de tarieven die de NZa in januari dit jaar vaststelde. ActiZ meende dat het onderzoek waarom de tarieven zijn gebaseerd onvoldoende was en dat de NZa daarnaast geen rekening hield met hogere kosten in bijvoorbeeld achterstandswijken.

Ruimte voor oplossingen
ActiZ is blij dat de NZa de mogelijkheid creëert dat in speciale gevallen zorgverzekeraars en kraamzorgorganisaties het maximale tarief met 10 procent kunnen verhogen. Dat is met name in achterstandswijken belangrijk, waar de kosten hoger zijn. Het is goed dat de NZa deze problematiek erkent, stelt ActiZ, en het veld de ruimte geeft om de kraamzorg kostendekkend te leveren. Nu is het zaak dat kraamzorgorganisaties en verzekeraars het eens worden over het contracteren van kraamzorg voor deze groepen waar de reguliere tarieven in elk geval niet kostendekkend zijn.

Verkeerd beeld
Aan de andere kant betreurt ActiZ dat de resultaten van het kostenonderzoek blijven staan want deze geven een verkeerd beeld van de situatie. Ook op de reguliere tarieven ligt hoge druk, signaleren kraamzorgorganisaties en het is jammer dat deze tarieven niet verhoogd zijn. ActiZ beraadt zich nog over vervolgstappen over het reguliere tarief.

Bron: ActiZ