Medewerkers umc’s gaan pensioen opbouwen bij PFZW

op .

LOAZ (overleg van werkgevers en werknemersorganisaties van de umc's) ABP en PFZW hebben een principeovereenkomst gesloten over de overgang van de pensioenaanspraken en de pensioenrechten van (ex)medewerkers van umc’s.

Per 1 januari 2015 zullen de opgebouwde rechten en aanspraken overgaan van ABP naar PFZW. Vanaf 1 januari 2014 bouwen nieuwe medewerkers van umc’s direct hun pensioen op bij PFZW.

Hiermee komen de medewerkers van umc's, net als de medewerkers van alle andere zie-kenhuizen en vrijwel al het andere zorgpersoneel, onder de pensioenregeling van PFZW te vallen. Het grote voordeel hiervan is dat wanneer medewerkers de overstap maken van een umc naar een ander ziekenhuis (of omgekeerd), ze niet meer te maken krijgen met verschil-lende pensioenfondsen en waardeoverdrachten. Mobiliteit en samenwerkingsverbanden worden hierdoor vergemakkelijkt, en de inhoud van de pensioenregeling voor de zorg sluit vanzelfsprekend goed aan bij de situatie van de medewerkers van de umc’s.

In de overeenkomst hebben LOAZ, ABP en PFZW een aantal vervolgstappen benoemd. Na advisering door hun adviesorganen kunnen de besturen van ABP en PFZW definitief met de onderhandelaarsovereenkomst instemmen. De overeenkomst zal vervolgens voorgelegd worden aan De Nederlandse Bank ter accordering. Als laatste stap zullen LOAZ, ABP en PFZW in gesprek gaan met de ministeries van BZK en VWS over de benodigde regelgeving en ondersteuning bij de pensioenovergang. Zodra alle stappen succesvol zijn afgerond, is er sprake van een formele overeenkomst tussen de drie partijen.

Wanneer de overeenkomst formeel is vastgesteld, zullen de medewerkers die vanaf 1 januari 2014 in dienst komen bij een umc direct in de pensioenregeling van PFZW worden opgenomen. Medewerkers die voor 1 januari 2014 in dienst zijn van de umc’s, bouwen vanaf 1 januari 2015 pensioen op bij PFZW. De al opgebouwde rechten van medewerkers worden via een collectieve waardeoverdracht per 1 januari 2015 overgedragen aan PFZW. Bij de overgang van ABP naar PFZW gaat het om de pensioenen van ruim 158.000 werknemers, gewezen werknemers (slapers) en gepensioneerden.

Over LOAZ Overlegstructuur  van werkgeversorganisatie NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) en de vier werknemersorganisaties van overheidspersoneel (AbvaKabo FNV, CMHF, AC/FBZ en CNV Publieke Zaak). De 67.000 medewerkers van de acht umc’s hebben een eigen cao, de CAO umc.

Over ABP Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,8 miljoen deelnemers en 292 miljard euro (per 31 maart 2013) aan vermogen beschikbaar. Daarmee behoort ABP tot de top drie van grootste pensioenfondsen ter wereld.

Over PFZW PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,5 miljoen (oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat ultimo april circa € 135 miljard bedraagt. Het fonds wordt bestuurd door ver-tegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties. Het bestuur legt verant-woording af aan de Pensioenraad. Deze raad bestaat uit deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De Pensioenraad is daarnaast ook het orgaan van medezeggenschap en adviseert over voorgenomen besluiten. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM.

Voor meer informatie:

LOAZ Mariet Buddingh', woordvoerder NFU +31 (0)6 471 34875 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.nfu.nl

ABP Jos van Dijk, woordvoerder +31(0)6-13329224 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.abp.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

PFZW Diana Abrahams, woordvoerder +31 (0) 6 -12 886 049 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.www.pfzw.nlDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persbericht