Zorggebruik zorgmedewerkers loopt sterk uiteen

op .

Het zorggebruik van medewerkers in de zorgsector loopt per instelling en branche sterk uiteen.

De kosten die hier mee gemoeid zijn kunnen in de ene instelling tot vijf keer hoger liggen dan in de andere.

Eén en ander blijkt uit het Jaarrapport Zorggebruik 2012, een onderzoek van de branchespecifieke zorgverzekeraar IZZ en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Uit het onderzoek komt ondermeer naar voren dat medewerkers van zorginstellingen een bovengemiddeld beroep doen op fysiotherapie en psychische zorg.  Ruim een vijfde van de werkende Nederlanders (22,8 procent) bezoekt tenminste één keer per jaar een fysiotherapeut. In de zorg ligt dit percentage ruim anderhalf maal zo hoog: 36 procent van de zorgmedewerkers maakte in 2012 gebruik van fysiotherapie.

Kosten
Dit relatief intensieve gebruik laat onverlet dat er tussen zorginstellingen grote verschillen zijn. Waar in de ene instelling nog geen 20 procent van de werknemers een beroep doet op fysiotherapie, is dat in een andere instelling meer dan 60 procent. Deze percentages hebben ook hun weerslag op de kosten. Het verschil in zorgkosten voor fysiotherapie per duizend medewerkers tussen de beste en slechtste zorginstelling varieert van 80 duizend euro tot ruim 250 duizend euro.

Ggz
Op het terrein van psychische zorg bestaan er eveneens forse verschillen. Deze zorg wordt vaker gebruikt door medewerkers in de ggz en gehandicaptenzorg. Binnen de ggz-branche variëren de jaarlijkse kosten voor psychische zorg van  30 duizend euro tot 150 duizend euro per duizend medewerkers.

Premieverlaging
Het onderzoek toont een relatie aan tussen zorggebruik en ziekteverzuim. Een hoger zorggebruik betekent ook een hoger ziekteverzuim. Dat maakt dat werkgevers en werknemers een gezamenlijk financieel belang hebben. Bij vermindering van bijvoorbeeld de fysieke belasting daalt het ziekteverzuim en daarmee de zorgverzekeringspremie. “Een zorginstelling die met een sterk gezondheidsbeleid de behoefte aan zorg van de medewerkers weet te verminderen, is een aantrekkelijker werkgever met meer controle over de productiviteit door minder verzuim”, aldus IZZ.

Bron: Skipr