Werknemers met tijdelijk contract stromen minder vaak door naar vast werk

op .

Flexkrachten stromen minder vaak door naar vast werk en krijgen minder scholing aangeboden door hun werkgever.

De kans dat iemand langdurig - langer dan drie jaar - in tijdelijk werk blijft hangen is verdrievoudigd van ruim tien naar ruim dertig procent in de periode 2006-2010.

Dat blijkt uit onderzoek van SEO naar de positie van flexwerkers, dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister ziet zich met deze conclusies gesteund in de maatregelen die hij met werkgevers en werknemers heeft afgesproken in het sociaal akkoord om te voorkomen dat mensen langdurig en gedwongen in onzekere tijdelijke contracten zitten. Zo krijgen werknemers na twee jaar, nu nog drie jaar, aanspraak op een vast contract, worden draaideurconstructies met tijdelijke contracten bestreden en wordt de positie van oproepkrachten versterkt. Deze afspraken worden nu uitgewerkt in een wetsvoorstel dat in het najaar aan de Tweede Kamer wordt aangeboden.

Minister Asscher vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig mee kan doen op de arbeidsmarkt. Daar past niet bij dat een grote groep mensen langdurig geconfronteerd wordt met onzekerheid over hun baan, hun inkomen en mede daardoor ook minder goede toegang heeft tot scholing en de woningmarkt.

Uit het onderzoek blijkt ook dat voor de meeste mensen die langdurig een tijdelijk contract hebben, het huishoudinkomen nauwelijks lager is dan dat van vaste werknemers. Dat komt omdat ze vaak een goed verdienende partner hebben of kunnen leunen op andere inkomsten. Flexibele werknemers stromen wel vaker in de WW en in de bijstand dan vaste werknemers. Ongeveer zeven procent van de mensen met tijdelijk werk wordt langdurig afhankelijk van een uitkering.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de tweede keer een groot onderzoek laten doen door SEO Economisch Onderzoek naar de positie van flexkrachten. Hieronder vallen tijdelijke contracten zoals oproep- en uitzendwerk. Zelfstandigen vallen er niet onder. Het onderzoek is een update van een eerder onderzoek over het aandeel langdurige flexibele werknemers in de periode 1999-2006.

Bron: Min. SZW