nieuwe CAO UMC

op .

De FBZ, VHP-Zorg is daarbij aangesloten, heeft vandaag samen met de andere bonden een onderhandelaarsakkoord gesloten voor een nieuwe CAO voor de Universitair Medische Centra.

Loon
Over een periode van 24 maanden krijgende de medewerkers in de UMC'S een loonsverhoging van 3%, onderverdeeld in 1 % per 1 oktober 2013, 1 % per 1 augustus 2014 en een incidentele uitkering van in totaal € 500 (verdeeld over twee momenten). De jeugdschalen worden afgeschaft.

Persoonlijk budget
Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een verhoging van het Persoonlijk Budget. Het PB wordt ook nu ook voor een deel om te zetten in tijd.

Overige afspraken
Verder zijn er afspraken gemaakt over toetsing bij ontslag bij reorganisaties, wijzigingen in de opbouw van de eindejaarsuitkering, de opbouw van het vakantieverlof bij ziekte en het vakbondsverlof.

Loon
De leeftijd voor instemming met bijzondere diensten wordt verhoogd naar 57 jaar. De ingangsleeftijd voor het ingaan van de bovenwettelijke werkeloosheidsregeling wordt per 1 januari 2015 verhoogd naar 55 jaar, met een doorloop naar de AOW gerechtigde leeftijd. Hierdoor vallen medewerkers die in deze regeling niet in een inkomensgat door het verschuiven van de AOW gerechtigde leeftijd.

Evenwichtig akkoord
Al met al is het een evenwichtig akkoord, vinden de CAO onderhandelaren. Zij leggen dit onderhandelaarsakkoord nu aan de leden voor.

Bron: Bonden