Werkbalans-tool: inzicht in inzetbaarheid

op .

Werkgeversorganisaties ActiZ en BTN en vakbonden FBZ (waaronder de VHP-Zorg), CNV Publieke Zaak en Nu’91 presenteren een nieuw instrument dat helpt om de juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plaats te hebben: de Werkbalans-tool.

Dit instrument helpt zorgorganisaties om de balans tussen belangen van de medewerker, de cliënt en de organisatie te vinden. Vraagstukken als werktijden, bezetting in aantal mensen en verschillende functies, de ervaren werkdruk kunnen met de Werkbalans-tool besproken worden.

Dialoog
De Werkbalans-tool komt voort uit de afspraken uit de cao VVT, JGZ en kraamzorg die in 2012 is afgesloten en is onderdeel van het “actieprogramma duurzame inzetbaarheid”. Dit actieprogramma omvat een aanpak op de thema’s werkdruk, inzetbaarheid, grote contracten en roostering voor werknemers in de VVT, en specifiek voor de kraamzorg. Met de Werkbalans-tool willen partijen de dialoog tussen bestuurder en ondernemingsraad, de medewerkers, de verschillende managementlagen en de leidinggevenden over deze vraagstukken ondersteunen. Het instrument wordt verspreid onder zorgorganisaties.

Bron: ActiZ