Staatssecretaris Van Rijn start televisiecampagne tegen ouderenmishandeling

op .

Ook presenteert hij een nieuwe voorlichtingsfilm over dit onderwerp tijdens het congres 'Aanpak Ouderenmishandeling' van de gemeente Den Haag.

Professionals en vrijwilligers die met ouderen werken kunnen met de film leren hoe ze mishandeling beter kunnen herkennen en in actie kunnen komen. De nieuwe televisiecampagne en de voorlichtings-DVD zijn allebei onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' van de staatssecretaris.
Van Rijn: 'Ouderenmishandeling is onacceptabel. Slachtoffers zijn vaak bang om er over te praten of het te melden omdat ze meestal ook afhankelijk zijn van de daders. Die taboesfeer moeten we doorbreken. Daar wil ik met deze televisiecampagne en andere voorlichtingsactiviteiten, ook samen met de ouderenbonden, aan bijdragen. Het moet breed bekend worden wat oudermishandeling is, hoe je het kunt herkennen en hoe je actie kunt ondernemen om het te stoppen. We moeten er samen voor zorgen dat onze ouderen zich veilig voelen en veilig zijn.'

Televisiecampagne
Het is voor het eerst dat binnen een publiekscampagne over geweld in huiselijke kring, een tv-spot over ouderenmishandeling is gemaakt. Eerder zijn als onderdeel van de rijksoverheidscampagne 'Een veilig thuis, daar maak je je toch sterk voor?' spotjes over kindermishandeling en partnergeweld uitgezonden.

Voorlichtings-DVD 'Je ziet het pas als je het gelooft'
De DVD laat 5 situaties van ouderenmishandeling zien en is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die met ouderen werken. Op initiatief van het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS en een aantal andere organisaties, is deze DVD gemaakt.

Bron: Min. VWS