Bijna de helft verpleegkundigen vreest voor baan

op .

Verpleegkundigen voelen zich onzeker over hun baan
Door de berichtgeving over bezuinigingen en ontslagen vreest bijna de helft van de bezoekers op Nursing.nl regelmatig voor zijn of haar functie.

 

Verpleegkundigen voelen zich onzeker over hun baan Door de berichtgeving over bezuinigingen en ontslagen vreest bijna de helft van de bezoekers op Nursing.nl regelmatig voor zijn of haar functie. Deskundigen begrijpen de angst van verpleegkundigen, zo vertellen zij. ‘De zorg is op dit moment geen veilige haven.’

Maar liefst 40 procent van de 331 stemmers op een poll op Nursing.nl geeft aan dat zij vrezen voor hun baan. 20 procent hiervan is werkzaam in het ziekenhuis. Bijna de helft van de stemmers heeft geen vrees voor zijn baan en 10 procent weet het niet.

'Vet is er af'

Vakbonden kunnen het zich goed voorstellen dat verpleegkundigen en verzorgenden vrezen voor hun baan. ‘Over de gehele zorglinie moet er worden bezuinigd. Het vet is eraf. De factor arbeid beslaat zo’n 70 procent van de kosten in een zorginstelling, dus als er moet worden bespaard vallen daar de eerste klappen. Denk aan het niet verlengen van tijdelijke contracten en het samenvoegen van afdelingen’.

Meer werkzoekende verpleegkundige

Of de angst voor het verliezen van de baan terecht is, is moeilijk te staven. Cijfers over alleen de verpleegkundige arbeidsmarkt zijn er nauwelijks. In Nederland registreert Arbeidsmarktinformatie Zorg en Welzijn wel hoeveel verpleegkundigen ‘werkzoekend’ zijn. Dat aantal is in de gehele zorgsector (dus van ziekenhuis tot thuiszorg tot psychiatrie) in 2012 gestegen van 1538 naar 2092, een stijging van maar liefst 36 procent. Hoewel dit een relatief klein aantal is ten opzichte van het totaal aantal verpleegkundigen in Nederland, is het aantal werkzoekende verpleegkundigen voor het eerst sinds jaren gestegen.

'Zorg geen veilige haven'

‘Op dit moment is de zorg niet meer de veilige haven die het altijd was. Zeker niet voor startende verpleegkundigen die hopen op een vast contract in het ziekenhuis. Op dit moment krijgen zij vooral contracten voor bepaalde tijd en die gaan er als eerste uit in tijden van bezuinigingen’, aldus een cao-onderhandelaar.

Bron: Nursing