Wederom geen overeenstemming cao UMC’s

op .

Vakbonden en werkgever zijn 10 juni tijdens het derde onderhandelingsoverleg niet tot afspraken gekomen voor een nieuwe cao Universitair Medische Centra.

Na een dag onderhandelen werd het overleg opgeschort tot aanstaande woensdag.
De verschillen van inzicht met betrekking tot het loon hebben werkgeversorganisatie Nederlandse federatie van universitair Medische Centra (NFU) en de gezamenlijke vakbonden AC/FBZ, CMHF, Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak niet nader tot elkaar gebracht. De bonden vinden dat er pas sprake is van een cao, als hierin een fatsoenlijke loonmutatie is opgenomen. De inzet voor verhoging voor dit jaar is door de vakbonden gesteld op 2,5 procent.

Standpunt
Verder is over veel onderwerpen uitvoerig van standpunt gewisseld.  Onder andere het uitbreiden van de mogelijkheden voor het omzetten van het Persoonlijk Budget in vrije dagen. De bonden willen dat de keuzevrijheid van medewerkers zo optimaal mogelijk is. Aan het onderwerp werkgelegenheid werd aan het werk blijven – binnen en buiten de UMC’s – ruime aandacht besteed. Voor onze medewerkers is werk belangrijk. Tot slot passeerden afspraken over een eerlijke verdeling van diensten tussen generaties, stage, het verdwijnen van jeugdschalen en doorgeschoten flex de revue.

Bron: Bonden