ActiZ vreest massaontslagen in thuiszorg

op .

Er moet een duidelijk en integraal transitieplan komen voor hervorming van de langdurige zorg.

Veel gemeenten worstelen met de rijksbezuinigingen op de thuiszorg en kunnen niet aangeven wat hun inkoopbeleid wordt voor de komende periode. Onzekerheid hierover leidt ertoe dat zorgorganisaties besluiten om personeel te ontslaan en verzorgingshuizen te sluiten. Zorgorganisaties verwachten dat ruim 80.000 mensen hun baan zullen verliezen. Dat stelt ActiZ naar aanleiding van een impactanalyse.

Zorgorganisaties verwachten gemiddeld 30 procent minder cliënten, een enorme druk op verlaging van de tarieven en daarmee minstens 14 procent lagere omzet. Dat blijkt uit de impactanalyse die ActiZ en PwC uitvoerden onder de leden van ActiZ. Daarnaast ontstaat leegstand in verzorgingshuizen omdat zorgkantoren, sneller dan het voorgenomen kabinetsbeleid, minder zorg inkopen voor mensen met een lage zorgzwaarte. Zorgorganisaties zien zich genoodzaakt verzorgingshuizen te sluiten, blijkt uit het onderzoek.

Strakke regie
Met een strakke regie waarbij alle betrokken partijen gezamenlijke en bindende afspraken maken, kunnen onnodige ontslagen en onnodige sluiting van verpleeg- en verzorgingshuizen worden voorkomen, stelt ActiZ. De brancheorganisatie doet daarom een dringend beroep op de politiek om met een duidelijk en integraal transitieplan te komen in overleg met alle veldpartijen, waar ook gemeenten en verzekeraars zich aan verbinden. De Tweede Kamer besprak maandag de hervormingsplannen van staatssecretaris Van Rijn.

Veldpartijen waarschuwden maandag dat de kabinetsplannen voor ouderenzorg een recept zijn voor chaos in de vorm van ingewikkelde systemen, bureaucratie, slechtere toegankelijkheid van de zorg voor cliënten, dalende kwaliteit en stijgende kosten. Dat betogen zorgaanbieders Buurtzorg Nederland en Zorgaccent, patiëntenfederatie NPCF, ouderenbond ANBO en beroepsvereniging V&VN in een brandbrief aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Integraal transitieplan
ActiZ roept de staatssecretaris op om de regie te nemen voor een integraal transitieplan, dat tot stand komt door nauwe samenwerking tussen ministerie van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VGN), zorgkantoren, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties en woningbouwcorporaties. Essentieel is volgens ActiZ daarbij dat zij met elkaar bindende afspraken maken over zowel de zorgvuldige implementatie van de aanstaande decentralisaties, als over de vormgeving van de nieuwe kern AWBZ en de extramuraliseringsplannen.

Bron: ActiZ/Skipr