NZa: Groei uitgaven zorgverzwaring minder sterk in 2012

op .

Eerder berichtten de media dat de kostenstijging in de langdurige zorg uitsluitend komt door zorgverzwaring.

Dit is feitelijk onjuist. De groei in de uitgaven voor zorgverzwaring was in 2012  minder dan in 2011. De stijging van de AWBZ-uitgaven tussen 2010 en 2012 wordt vooral veroorzaakt door hogere tarieven als gevolg van de jaarlijkse indexering en de maatregelen voor ‘meer handen aan het bed’. 

Analyse van de NZa laat zien dat de groei van de uitgaven aan zorgverzwaring in 2012 lager is dan het jaar ervoor. In 2011 bedroeg de toename in de uitgaven als gevolg van zorgverzwaring bij bestaande en nieuwe cliënten € 280 miljoen, in 2012 was dit € 218 miljoen.
 
De belangrijkste oorzaken van de stijgende uitgaven voor langdurige zorg
(2 miljard in de jaren 2010-2012) zijn:
- hogere prijzen als gevolg van de zogenoemde ‘Agema-gelden’: € 636 miljoen;
- hogere prijzen door de jaarlijkse indexering: € 500 miljoen;
- meer nieuwe cliënten in de gehandicaptenzorg: € 400 miljoen;
- zorgverzwaring: € 498 miljoen.

Bron: BTN