Toename vacatures doktersassistenten

op .

Het aantal openstaande vacatures voor doktersassistenten neemt toe. In maart 2013 is het aantal vacatures bij doktersassistenten opgelopen tot 660.

Met een percentage van 3,7% ligt dit fors hoger dan het gemiddelde in de zorgsector van 1,2%. Ook de tijd die gemiddeld nodig is om een vacature voor doktersassistenten te vervullen neemt toe en bedraagt nu 85 dagen. Dit blijkt uit de recente meting van de Vacaturemonitor Doktersassistenten die is uitgevoerd in opdracht van het Campagneteam werken in de huisartsenzorg. CNV Publieke Zaak is één van de deelnemers aan het Campagneteam.

Meeste vacatures bij praktijken
De vacaturegraad is het aantal werkenden in verhouding tot het aantal openstaande vacatures. Bij huisartsenpraktijken is de vacaturegraad met 5% het hoogst. Bij de huisartsenposten (2%) en gezondheidscentra (1,7%) zijn er minder problemen. Ook regionaal zijn er verschillen te zien. In de regio’s noordwest (180), oost (120), zuidoost, west (beide 110) en zuidwest (100) zijn er veel openstaande vacatures, terwijl er in de regio’s noord en midden respectievelijk 60 en 30 vacatures open staan. In noord, oost en zuidwest is er een dalende trend in het percentage vacatures te zien. Het aantal vacatures in de regio’s zuidoost en west neemt al een jaar lang toe.

Gemiddeld 85 dagen vacant
Landelijk gezien is de gemiddelde tijd om een vacature te vervullen de afgelopen periode licht gestegen tot 85 dagen. Bij de meting in oktober 2012 bedroeg deze nog gemiddeld 80 dagen. In de regio noordwest duurt het, met gemiddeld 146 dagen, het langst voordat een vacature is opgevuld. Wel kan men veel meer dan in het verleden een gediplomeerde doktersassistent aantrekken.  

Invulling van de vacatures
In de afgelopen periode verviel een kwart van de openstaande vacatures doordat doktersassistenten die al in dienst waren hun uren uitbreidden of doordat deze zijn ingevuld door invallers en waarnemers. Van de vervulde vacatures is 46% opgevuld door doktersassistenten die van een andere huisartsenvoorziening kwamen, 29% kwam vanuit de opleiding en 13% werkte eerder bij een andere zorginstelling.

Over de vacaturemonitor
De vacaturemonitor meet hoeveel vacatures er zijn en hoeveel er al dan niet vervuld worden. Dit geeft een beeld van de reikwijdte van het probleem en waar het zich voordoet. Met periodieke metingen heeft men op systematische wijze een permanente vinger aan de pols van de arbeidsmarkt voor doktersassistenten en binnenkort ook voor praktijkondersteuners. De uitkomsten kunnen dan aanleiding zijn om verdere stappen te ondernemen. Aan deze vacaturemonitor namen bijna 600 huisartsenpraktijken, huisartsenposten en gezondheidscentra deel. In juni is de volgende meting.

Bron: bonden