Btw-plicht jaagt zzp’er s massaal de zorg uit

op .

Duizenden zelfstandigen zonder personeel in de zorgsector overwegen hun activiteiten te staken in reactie op het nieuwe btw-regime. Dat stelt belangenbehartiger ZZP Nederland.

Voor het verlenen van gezondheidskundige hulp geldt een vrijstelling van btw, bedoeld om de zorgkosten betaalbaar te houden. Sinds 1 januari vallen de meeste zelfstandige zorgprofessionals hier wat de Belastingdienst betreft niet langer onder, aangezien ze geen medische dienst verlenen, maar slechts hun arbeid ter beschikking stellen en daarover moet 21 procent btw betaald worden.

Contracten
Volgens ZZP Nederland zijn alle vrijstellingen ingetrokken en dreigt de Belastingdienst forse naslagen op te leggen. Ook krijgen zzp’ers problemen met hun opdrachtgevers. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen die als opdrachtgever optreden willen de verhoging niet betalen. Hierdoor worden contracten niet verlengd en komen de zelfstandigen zonder opdrachten te zitten.

Onbetaalbaar
Het huidige btw-regime druist volgens ZZP Nederland in tegen het overheidsstreven om de zorg betaalbaar te houden. Bovendien zal het gebrek aan vakmensen in de zorg alleen maar groter worden, zo voorspelt ZZP Nederland.

BIG-geregistreerd
Verschillende zelfstandigen zijn een rechtszaken gestart tegen de Belastingdienst. Onlangs oordeelde de rechtbank Zeeland/West Brabant dat de door de Belastingdienst opgelegde btw-aanslagen feitelijk onjuist zijn. De rechtbank van Arnhem kwam in de zaak van een Gestalt-therapeut recentelijk tot een vergelijkbaar oordeel. Volgens de Belastingdienst kwamen de handelingen die de therapeut verrichtte niet meer in aanmerking voor een btw- vrijstelling omdat de therapeut niet BIG-geregistreerd was. De rechtbank oordeelde dat de werkzaamheden wel in aanmerking komen voor een btw- vrijstelling omdat de therapeut over voldoende opleiding beschikt en zodoende kan worden aangemerkt als vakbekwaam in de medische zorgsector.

Hoger beroep
De Belastingdienst is in verschillende zaken in hoger beroep gegaan. ZZP Nederland heeft een fiscaal jurist in de arm genomen. Aangesloten zzp’ers kunnen bovendien via een standaardbezwaarschrift bezwaar aantekenen tegen een opgelegde btw-beschikking.

Bron: Skipr