Onderhandelaarsakkoord cao Kinderopvang

op .

De vakbonden en de werkgevers hebben donderdag 24 mei 2013 een principeakkoord over de cao Kinderopvang bereikt.

Het akkoord wordt binnenkort voorgelegd aan de leden.

De vakbonden hebben donderdag met de Brancheorganisatie Kinderopvang een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao Kinderopvang. De sector zat al anderhalf jaar zonder cao, nadat twee eerdere principeakkoorden door de werkgevers zijn afgewezen. Binnenkort legt Abvakabo FNV het akkoord voor aan de leden. De uitkomst daarvan wordt half juni bekend.

Signaal
Er zijn onder andere afspraken gemaakt over ethiek, de kwaliteit van de sector en structurele loonsverhogingen. Ilse van de weiden, onderhandelaar Kinderopvang Abvakabo FNV: ‘Het is een akkoord om de branche bij elkaar te houden en om te werken naar een lange termijn visie. Dit akkoord moet op korte termijn de branche de gelegenheid bieden te overleven, maar het moet daarnaast ook aan de medewerkers het signaal afgeven dat er naar hun geluisterd wordt en dat naast kwaliteit en veiligheid aan hun arbeidsvoorwaarden en omstandigheden wordt gedacht.’

Loonsverhoging
In het akkoord staat onder meer dat de werknemers zowel in augustus 2013 als in februari 2014 een loonsverhoging van 1 procent krijgen. Ook krijgen zij een eenmalige uitkering van 200 euro bruto en een eenmalige uitkering van 150 euro bruto in respectievelijk maart 2014 en september 2014. De Resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering wordt met ingang van 2014 afgeschaft. In plaats daarvan komt er in december 2014 een loonsverhoging van 2 procent.

Flexibeler
Er is verder afgesproken dat medewerkers van kinderdagverblijven flexibeler kunnen worden ingezet. Soms werken ze een week wat meer uren, de andere week iets minder. Zo kan de kinderopvang flexibeler inspelen op de individuele wensen van ouders.

Meeruren
De afwijking van de gemiddelde arbeidsduur van 25 procent (1/4) uit het laatste principeakkoord is gewijzigd in 20 procent (1/5). Dit was in de oude cao 1/9. De min uren of meeruren die hierdoor ontstaan, worden in overleg met de werknemer ingeroosterd. De rooster worden nu tien werkdagen van te voren bekend gemaakt, dit was tien dagen. Aan het eind van het jaar moet de werknemer weer op 0 staan. Ook als dit niet het geval is, moet de werkgever gewoon de uren uitbetalen. De werknemer begint in het nieuwe jaar weer op 0.

Ethische maatregelen
Bij de onderhandelingen is ook gesproken over ethische maatregelen om kinderen veiligheid en kwaliteit te kunnen bieden. Dit komt onder meer voort uit de Amsterdamse zedenzaak. Zo worden er projecten opgezet waardoor medewerkers onder meer leren elkaar ergens op aan te spreken. Verder is afgesproken dat 100 wajongeren in de branche aan het werk gaan.

Bron: Bonden