Thuishulp Drechtsteden indiceert op schoon huis

op .

De huishoudelijke hulp in gemeente de Drechtsteden is overgegaan op budgetfinanciering.

De maat is niet meer het aantal geïndiceerde uren, maar de huishoudelijke taken die aanbieder en klant overeenkomen voor een “schoon huis”.

De financiering van de huishoudelijke hulp door de gemeenten Drechtsteden gaat uit van gemiddeld 2,5 uur per klant. Dat is een half uur minder dan het oorspronkelijke gemiddelde. Huishoudelijke hulp kan goedkoper, redeneerden gemeente en aanbieders. Door af te stappen van de traditionele indicatie in uren naar een systeem van een budget per aanbieder, die zelf afspraken maakt over huishoudelijke taken met de klant. ‘ De aanbieders huishoudelijke hulp gaven zelf aan dat ze goedkoper hulp konden bieden,’ aldus Alex Buchinhoven, hoofd Zorg van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Uitnutting
Het nieuwe systeem voor huishoudelijke hulp is begin dit jaar ingegaan. Twintig marktpartijen – 16 “oude” en vier “nieuwe” hebben na een bestuurlijke aanbesteding met de gemeenten Drechtsteden een nieuw contract gesloten. Het beoogde resultaat – een schoon huis – moet zo efficiënt mogelijk worden bereikt. ‘Niet meer door uitnutting van geïndiceerde uren, maar door het werk efficiënt te organiseren,’ zegt Buchinhoven.

Krappe kant
Opmerkelijk is dat aanbieder en klant gezamenlijk afspraken maken over welke taken in huis moeten worden gedaan. Daarbij wordt nauwlettend gekeken wat de cliënt nog zelf kan doen. Zal een aanbieder van thuishulp met een vaststaand budget niet altijd aan de krappe kant voor hulp gaan zitten? ‘De aanbieders zijn alle geworteld in de thuiszorg. Zij moeten hun klanten wel tevreden houden, cliënt kan altijd overstappen naar een andere aanbieder,’ zegt Alex Buchinhoven. De aanbieder moet een ondersteuningsplan maken, dat door de gemeente kan worden ingezien. Verder zal de gemeente steekproefsgewijs controleren of inderdaad aan het doel: “een schoon huis” wordt voldaan.

Koffie en praatje
De financiële winst zit volgens Buchinhoven vooral in het weglaten van protocollaire handelingen, onderdeel van de geïndiceerde uren. ‘Er  is ook een stukje sociaal contact tussen hulp en klant weggesaneerd. De tijd voor koffie en praatje wordt niet meer betaald. Maar om de eenzaamheid van ouderen tegen te gaan, moeten we andere maatregelen nemen.’

Recht
Klachten zijn er in de afgelopen vier maanden wel binnengekomen, maar alleen van ‘oude klanten’, zegt Buchinhoven. ‘Deze mensen zijn gewend aan een bepaalde manier van thuishulp, voor hen was dat altijd een recht. Van nieuwe klanten heb ik nog niet één klacht binnen.’

Bron: Zorgvisie