Inspectie stelt patiënt centraal bij nieuwe koers

op .

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat sneller en strenger optreden bij melding van mogelijke misstanden.

Ook zal de inspectie adequater reageren op klachten van patiënten. Dat heeft inspecteur-generaal Ronnie van Diemen aangekondigd op Radio 1.
Zodra er aanwijzingen of meldingen zijn over links-rechts-verwisselingen van ledematen of organen bij operaties stelt de inspectie zelf onderzoek in, zo licht Van Diemen het nieuwe inspectieoptreden toe. Dat betekent dat de inspectie in dat geval het eerste onderzoek niet langer aan de instellingen overlaat. Ook gaat de inspectie vaker onaangekondigde inspectiebezoeken afleggen. 

Zorgproces
Bestuurders en professionals zullen bovendien nadrukkelijker worden aangesproken op het volgen van veiligheidsprocedures en de eigen veldnormen. “Onze zorg is goed omdat we continu leren”, zegt Van Diemen. “Maar tegelijkertijd gaat er veel mis in het zorgproces. Daarom moeten raden van bestuur het zorgproces optimaal inrichten. Hanteert elk ziekenhuis bijvoorbeeld een veiligheidsmanagementsysteem?”.

Patiënt
De nieuwe koers wordt mede ingegeven door de bevindingen van de commissie Sorgdrager. Oud-minister Sorgdrager constateerde in november dat de inspectie te bureaucratisch is, op te grote afstand van het veld staat en weinig oog heeft voor de individuele patiënt. Medio maart liet minister Schippers van Volksgezondheid weten de bevindingen van Sorgdrager over te nemen. "De inspectie moet op de schop", aldu de minister. Van Diemen kondigt nu aan dat dit patiëntenperspectief leidend moet worden bij het werk van de inspectie. “Het past in huidige tijd om meer vanuit burgerperspectief op te treden”, aldus Van Diemen. “De patiënt heeft als geen ander een beeld van wat er beter kan in zorg.”

Focus
Van Diemen denkt dat de inspectie voldoende mensen en middelen heeft om de nieuwe aanpak te kunnen waarmaken. “Het is vooral zaak om de focus te verleggen naar hoge risico’s. Dat betekent dat we minder grote onderzoeken zullen doen die vaak jaren duren.”

Bron: Skipr