Overleg CAO GGZ duurt voort

op .

Afgelopen vrijdag heeft FBZ (mede namens de VHP-Zorg), samen met Abvakabo FNV, NU’91 en CNV Publieke Zaak weer onderhandelingen gevoerd met GGZ Nederland voor een nieuwe CAO GGZ.

Nu het sociaal akkoord en het zorgakkoord bekend zijn, vinden werknemers en werkgevers dat de kaders duidelijk genoeg zijn om de onderhandelingen voort te kunnen zetten.
 
Verslechteringen niet van de baan
Hoewel de bonden om een compacte inzet hadden gevraagd en zelf ook hun CAO inzet hebben beperkt tot hoofdlijnen, bleek GGZ Nederland niet werkelijk bereid om de inzet over wachtgeld, flexibilisering van arbeidstijden en een kader voor sociale plannen te veranderen. Daarmee is een aantal voorstellen, die naar onze mening leiden tot een verslechteringen van de CAO, nog niet van de baan.
 
De bonden houden vast aan een loonsverbetering en een verbetering van de reiskostenvergoedingen, indexering van stagevergoedingen en compensatie van (verplichte) opleidingskosten. Over een wijziging van de wachtgeldregeling nemen wij geen beslissing, zonder eerst onze leden geraadpleegd te hebben.
 
Op 21 juni wordt er opnieuw over de CAO GGZ onderhandeld.

Bron: Bonden