Reactie GGZ Nederland op plannen hervorming Langdurende Zorg

op .

Staatssecretaris VWS Van Rijn maakte gisteren zijn plannen bekend voor de hervorming van de Langdurende zorg.

Staatssecretaris VWS Van Rijn maakte gisteren zijn plannen bekend voor de hervorming van de Langdurende zorg. Hiermee zet hij een grote stelselwijziging van de AWBZ in gang en verlaat de ggz de AWBZ. GGZ Nederland kan zich goed vinden in de plannen van de Staatssecretaris en ook in de manier waarop de ggz wordt verdeeld over de 3 domeinen: participatie, eigen kracht en verzekerde zorg.

Van Rijn geeft aan dat alle intramurale ggz uit de AWBZ naar de Zvw gaat; dat extramurale begeleiding en dagbesteding nog een jaar langer in de AWBZ blijven en dat de zzp3 nog niet wordt geextramuraliseerd, maar wordt meegenomen in de afspraken in het bestuurlijk akkoord inzake ambulantisering. Hij geeft aan dat hij overweegt om beschermd wonen (zzp c) waaraan geen medische behandeling gekoppeld is over te hevelen naar de centrumgemeenten.

Bron: GGZ NL