Zorgakkoord is openbaar

op .

De helft van de bezuinigingen op de thuiszorg wordt teruggedraaid. Bovendien is er een jaar uitstel voor de bezuinigingen op de dagbesteding, persoonlijke verzorging en de thuishulp.

De bezuiniging om verstandelijk gehandicapten meer thuis te laten wonen gaat niet door. Dat meldt dagblad De Telegraaf op basis van een vertrouwelijk concept van het zorgakkoord. In totaal vertimmeren minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) bijna een miljard aan de zorgbegroting, aldus de Telegraaf. Het scheiden van wonen en zorg wordt verzacht. De helft van de bezuiniging op de zorg voor demente ouderen (zorgzwaartepakket 4) wordt geschrapt, net als de helft van de voorgenomen bezuiniging op verstandelijk gehandicapten met een relatief lichte indicatie (zzp3).

Korting budget zorginstellingen Deze maatregel wordt onder meer bekostigd door het budget dat zorginstellingen krijgen, te korten met 250 miljoen euro. Op termijn moet geld worden bespaard door de verspilling terug te dringen. Afgesproken is dat geld dat in de AWBZ wordt bezuinigd, terugvloeit naar die zorg. Datzelfde geldt voor de geneeskundige zorg.

Opleidingen specialist Ook voor studenten die arts willen worden is er goed nieuws in het zorgakkoord. De korting op de rijksbijdrage aan de opleidingen tot specialist worden verzacht. Ook de bezuinigingen op jeugdzorg worden verzacht. ActiZ Werkgeversorganisatie ActiZ schrijft verheugt te zijn over het akkoord. 'Voor de ouderenzorg is het belangrijkste punt dat de zorg voor mensen met een relatief zware zorgvraag voor een deel behouden blijft. ZZP 4 wordt niet helemaal afgeschaft, zoals in het regeerakkoord werd aangekondigd.' Bron: Zorgvisie