Overleg CAO GGZ levert weinig op

op .

De FBZ (mede namens de VHP-Zorg) en de andere betrokken vakbonden hebben op donderdag 18 april overlegd met werkgever GGZ Nederland over de nieuwe CAO GGZ.

De FBZ (mede namens de VHP-Zorg) en de andere betrokken vakbonden hebben op donderdag 18 april overlegd met werkgever GGZ Nederland over de nieuwe CAO GGZ. Het overleg heeft weinig opgeleverd. De bonden wilden een 'korte klap' maken. Een simpele loonafspraak en een verdere, meer diepgaande bespreking van de grote, actuele zaken in de loop van dit jaar wanneer het definitieve sociaal akkoord, de loonruimte in de zorg, de exacte uitwerking van de WW regeling etc. precies bekend zijn. De werkgevers wilden ook spreken over wat zij noemen 'de modernisering van de CAO': werkgelegenheid, instroom van nieuw (jonger) personeel en mobiliteit. Volgende week wordt er in klein comité verder gesproken over een aantal punten in het akkoord zoals het wachtgeld en de nieuwe regeling WW. 17 mei verder Vrijdag 17 mei wordt er opnieuw overlegd over de CAO. "Wij vinden dat GGZ Nederland dan echt met een concreet voorstel moet komen. De CAO is al sinds 1 januari afgelopen. Het is de hoogste tijd voor een nieuwe CAO GGZ", aldus de bonden. Bron: Bonden