Uitkomsten Arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn 2012 bekend

op .

Er is nu geen, maar op termijn wel, een tekort aan personeel; in specifieke segmenten ontstaan inmiddels overschotten aan personeel en er is meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel.

Er is nu geen, maar op termijn wel, een tekort aan personeel; in specifieke segmenten ontstaan inmiddels overschotten aan personeel en er is meer vraag naar hoger gekwalificeerd personeel. Dat zijn de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn.

De trends en uitkomsten zijn te lezen in het recentelijk verschenen rapport ‘Arbeid in Zorg en Welzijn 2012’ dat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. De bewindslieden komen in mei 2013 met een Arbeidsmarkteffectrapportage, waarop zij het arbeidsmarktbeleid willen baseren.

Professionaliseringsslag

De vraag naar hoger opgeleide medewerkers stijgt, vooral door de technologische ontwikkelingen en andere zorgconcepten. Vooral op hbo-niveau leidt dit mogelijk tot een toenemende vraag, maar ook binnen het mbo-segment verschuift de vraag naar een hoger niveau.

Dit betekent dat in de ggz en welzijnssector niet alleen minder personeel nodig is, maar dat er ook andere eisen aan personeel worden gesteld en er een professionaliseringsslag moet plaatsvinden. Volgens de onderzoekers moet het onderwijs daarin meegaan.

Bron: NVZ