CAO WMD definitief

op .

Een overgrote meerderheid van de bonden heeft ingestemd met het CAO-resultaat Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening (WMD).

Een overgrote meerderheid van de bonden heeft ingestemd met het CAO-resultaat Welzijn en maatschappelijke Dienstverlening (WMD). Ook de achterban van de werkgever is akkoord.

Voor de ruim 70.000 werknemers die onder de CAO vallen, zijn afspraken gemaakt over loonsverhoging, werk-naar-werktrajecten en aanpassingen in de overgangsregeling voor wachtgeld. Tijdens de looptijd van de CAO krijgen medewerkers driemaal een loonsverhoging:  • Een salarisstijging van 1 procent per 1 december 2012.

  • Een salarisstijging van 1,5 procent per 1 februari 2013.

  • Een eenmalige uitkering van € 300,= bruto in juli 2013 naar rato van het dienstverband.


Daarnaast wordt het leeftijdsverlof omgezet in een vitaliteitsbudget, zodat de werknemer dit kan gebruiken voor eigen verlof, verkorting van de werkweek, extra pensioen of studie.

 


Investeringen in structureel mobiliteitsbeleid

Omdat de werkgelegenheid in de sector WMD al enige tijd onder grote druk staat, zijn er concrete afspraken gemaakt over een structureel mobiliteitsbeleid. Zo wordt geïnvesteerd in van werk-naar-werktrajecten en is een landelijk sociaal plan in de maak. De huidige overgangsbepalingen en de uitvoeringsregeling wachtgeld worden gewijzigd. Vanaf januari 2013 worden aanvullingen gemaximeerd tot de hoogte van het maximumdagloon van de WW. Ook geldt een aantal gedragsregels die ontwikkeling en mobiliteit moeten versterken.Voor organisaties waar voor 1 januari 2013 een sociaal plan met de vakbonden is overeengekomen, blijven de oude overgangsregelingen gelden.

 


Bron: Bonden