Een nieuw pensioen: duidelijk, doelgericht en duurzaam

op .

Het bestuur van PFZW maakte vandaag als eerste pensioenfonds bekend hoe het nieuwe pensioen er uit zou moeten zien. De drie belangrijkste kenmerken: eerlijk delen van de lusten en lasten tussen generaties, zoveel mogelijk behoud van koopkracht en een pensioen dat bestand is tegen een stijgende levensverwachting en economische schokken.

Het bestuur van PFZW maakte vandaag als eerste pensioenfonds bekend hoe het nieuwe pensioen er uit zou moeten zien. De drie belangrijkste kenmerken: eerlijk delen van de lusten en lasten tussen generaties, zoveel mogelijk behoud van koopkracht en een pensioen dat bestand is tegen een stijgende levensverwachting en economische schokken.Dat er een nieuwe pensioenregeling moet komen, is duidelijk. Want we hebben in Nederland zo’n goed pensioenstelsel, juist omdat we het steeds wisten aan te passen aan nieuwe omstandigheden. De omstandigheden vragen ook nu om vernieuwing. De stijgende levensverwachting en de economische crisis maken hervormingen nodig die ons pensioen ook in de toekomst op niveau en betaalbaar houden.We willen een pensioen dat meegroeit met de lonen

PFZW kiest in de nieuwe regeling niet voor maximale zekerheid. Want absolute zekerheid betekent vooral een veel duurder en lager pensioen. In plaats daarvan kiest PFZW voor een pensioen dat zoveel mogelijk meegroeit met de lonen. Zo proberen we de koopkracht als het maar even kan op peil te houden. Dat betekent wel dat er, net zoals nu, ook risico’s verbonden zijn aan de hoogte van het pensioen. In slechte tijden kan het wat minder zijn. Deze keuze van het bestuur sluit aan bij de wens van de deelnemers van PFZW. Dat bleek uit de enquête die we eerder dit jaar hielden. Daaraan deden meer dan 125.000 mensen mee.Duidelijk en eerlijk

De nieuwe pensioenregeling moet voor iedereen duidelijk maken wat de risico’s zijn. En natuurlijk hoe de risico’s en kosten eerlijk verdeeld worden over de generaties. Bij de uitwerking van de plannen moet die duidelijkheid voorop staan. Geen kleine lettertjes, geen abracadabra, maar helderheid voor iedereen.Vakbonden en werkgevers nu aan het woord

De keuze van het bestuur wordt nu voorgelegd aan de werknemers- en werkgeversorganisaties achter de bestuurders van het fonds. Als zij positief adviseren over de richting die het bestuur op wil, dan wordt nog voor de Kerstdagen een besluit over de hoofdrichting genomen. Daarna gaan we aan de slag om de details uit te werken. Vervolgens is het wachten op Den Haag. Daar moet nog wetgeving worden uitgewerkt, waarbij nu (opnieuw) vertraging lijkt op te treden. De nieuwe regeling gaat afhankelijk van de Haagse voortgang in per 2014 of 2015. De komende periode houden we u natuurlijk regelmatig op de hoogte van de vorderingen.

 


Bron: PFZW/Peter Borgdorff