Kabinet voert motie cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) niet uit

op .

Het kabinet voert de motie Leijten/Voortman (SP/GL) niet uit, waarin staat dat de cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) alleen algemeen verbindend kan worden verklaard (avv) als alle vakbonden achter de cao staan.

Het kabinet voert de motie Leijten/Voortman (SP/GL) niet uit, waarin staat dat de cao VVT (verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg) alleen algemeen verbindend kan worden verklaard (avv) als alle vakbonden achter de cao staan. De wet- en regelgeving op het terrein van cao en avv kent dergelijke eisen niet. 
Werkgevers mogen zelf kiezen met welke vakbond(en) een cao wordt afgesloten. Daarnaast staat de internationaalrechtelijk vastgelegde contract- en onderhandelingsvrijheid uitvoering van de motie in de weg, omdat cao’s afspraken tussen werkgevers en werknemers zijn. De ministerraad heeft er daarom op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken van Werkgelegenheid mee ingestemd de motie niet uit te voeren.
De cao VVT die door drie vakbonden is afgesloten, wordt nu al op 94% van de werknemers in de sector toegepast. Als een cao algemeen verbindend wordt verklaard, geldt die voor alle werknemers die werken in de sector of branche waarvoor de cao geldt. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een cao op verzoek van cao-partijen algemeen verbindend verklaren.
Een meer principiële discussie over draagvlak voor cao’s kan met de Tweede Kamer worden gevoerd nadat de Sociaal-Economische Raad (SER) hierover een advies heeft afgegeven en het kabinet daarover een standpunt heeft ingenomen. Het kabinet heeft de SER gevraagd te bezien of de draagvlakvergrotende initiatieven van cao-partijen voldoende zijn, of dat er nagedacht moet worden over een herstructurering van het cao- en avv- stelsel. Het SER-advies wordt verwacht in het voorjaar van 2013. Afspraken in een cao gelden doorgaans voor alle werkgevers en werknemers in een bepaalde sector of bedrijf. Daarom is het belangrijk dat die cao-afspraken voldoende steun hebben.

 


Bron: Rijksoverheid