Tablet zorgt voor betere zorg op afstand

op .

Steeds meer zorgorganisaties gaan gebruik maken van tablets om zorg op afstand te leveren.

Steeds meer zorgorganisaties gaan gebruik maken van tablets om zorg op afstand te leveren. Hiermee volgen zij het voorbeeld van thuiszorgorganisatie Sensire. Deze thuiszorgorganisatie heeft beeldzorg, een vorm van zorg op afstand, organisatiebreed ingevoerd. In een onderzoek dat Sensire heeft gehouden onder klanten, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers, blijkt dat het gebruik van een tablet zorgt voor een betere zorg op afstand.

In april en mei 2012 zijn in totaal 720 cliënten voorzien van een iPad met communicatiesoftware van PAL4 en een wifi-aansluiting waardoor zij nu vierentwintig uur per dag contact kunnen hebben met hun wijkverpleegkundige of met het Medisch Service Centrum van Sensire. De verpleegkundigen hebben de werking van de iPad uitgelegd aan de cliënten. Daardoor hebben de cliënten meteen meer vertrouwen in de beeldzorg die geleverd wordt.

 


Tijdswinst

Doordat cliënten via een beeldverbinding in contact staan met de verpleegkundigen, zijn er veel minder fysieke afspraken nodig om de zorg te kunnen leveren. Controles kunnen op afstand uitgevoerd worden en advies kan per iPad gegeven worden. Dit levert veel tijdswinst op waardoor in de toekomst met hetzelfde aantal verpleegkundigen een veel groter aantal cliënten verzorgd kan worden.

 


Onderzoek

Sensire heeft onderzoek gedaan om te kijken hoe de eerste ervaringen van cliënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen met beeldzorg zijn. Bijna 43 procent van de cliënten gebruikt de iPad dagelijks. Driekwart van de mensen gebruikt de tablet voor informatievoorziening, maar ook voor contact met de verpleegkundige (ruim 50 procent), contact met de zorgcentrale van Sensire (30 procent) en contact met mantelzorgers (40 procent) is de tablet een populair communicatiemiddel. Programmamanager innovatie van Sensire Tonnie Vogel is erg positief over de resultaten van het onderzoek. “Als je met zo’n organisatiebrede aanpak start, hoop je wel dat het iets is voor ouderen en dan blijkt dat ze er ook echt gebruik van maken.”

 


Mantelzorger

Mantelzorgers maken ook steeds vaker gebruik van de tablet om te communiceren met de zorgbehoevende. Van de 141 mantelzorgers die de vragenlijst van Sensire invulden, stelt 41 procent dat ze hun rol as mantelzorger door het gebruik van beeldzorg beter kunnen vervullen.

Het onderzoek van Sensire is gehouden onder de 720 cliënten van die aan het beeldzorg programma meededen van wie 320 cliënten de vragenlijst hebben ingevuld. Daarnaast hebben 55 wijkverpleegkundigen en 141 mantelzorgers meegedaan aan het onderzoek.

 


Niet onopgemerkt

Het beeldzorgproject van Sensire is niet onopgemerkt gebleven. Op dit moment zijn 10 organisaties bezig om een pilot op te zetten met beeldzorg. “Eén organisatie heeft komende donderdag 30 november 2012  zelfs de kick-off van een organisatiebrede invoering,” vertelt Vogel, “Er is op dit moment zoveel vraag naar informatie over ons project, dat we niet iedereen afzonderlijk kunnen helpen.”

 


Bron: Skipr