'Verpleger houdt werk niet vol tot pensioen'

op .

Slechts een op de vier verpleegkundigen of verzorgenden denkt door te kunnen werken tot zijn of haar pensioen. Ruim vier van de tien is niet tevreden over het werk of vindt de werkdruk te hoog om tot het pensioen in de zorg te blijven werken.

Slechts een op de vier verpleegkundigen of verzorgenden denkt door te kunnen werken tot zijn of haar pensioen. Ruim vier van de tien is niet tevreden over het werk of vindt de werkdruk te hoog om tot het pensioen in de zorg te blijven werken.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Nivel (Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg). Het instituut peilde hoeveel verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal-agogisch begeleiders verwachten hun werk vol te kunnen houden tot hun pensioen.

 


Verzorgenden

De verzorgenden vormen volgens onderzoekers van het Nivel een extra kwetsbare groep: 51 procent van hen denkt niet in staat te zijn hun werk tot hun pensioen voort te zetten. De kans dat zij vroegtijdig uit het beroep treden is groter. Opmerkelijk is dat ook de jongere zorgverleners verwachten dat ze het huidige werk niet kunnen volhouden. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: “Hier speelt mogelijk een selectie-effect: de oudere deelnemers aan het onderzoek zijn – in vergelijking met hun leeftijdsgenoten – al de volhouders. Werkgevers moeten dus al bij de jongere werknemers beleid maken om hen voor het werk te behouden.”

 


Werktevredenheid

Werktevredenheid en ervaren werkdruk bieden werkgevers dus aangrijpingspunten om zorgpersoneel tot hogere leeftijd door te laten werken. Waar kunnen zij dan zoal aan denken? De Veer: “Bij de werktevredenheid gaat het vooral om een prettig contact met de leidinggevende en duidelijkheid over wat er van de werknemer wordt verwacht. Ook als de zorgverlener de indruk heeft dat het werk genoeg kans biedt tot promotie en persoonlijke groei, vergroot dit de kans dat de zorgverlener langer denkt te kunnen doorwerken. Zorgverleners die tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg verwachten ook vaker het werk vol te kunnen houden dan zorgverleners die daarover minder tevreden zijn. Wat betreft werkdruk gaat het om het gevoel voortdurend tijd te kort te hebben voor cliënten. Dit vergroot de kans op voortijdige uitval.”

 


Arbeidsaanbod

Doordat oudere verpleegkundigen en verzorgenden de zorg verlaten en er minder jongeren bijkomen, neemt het arbeidsaanbod de komende jaren af. Tegelijkertijd stijgt de vraag naar zorg doordat mensen steeds ouder worden, de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken. Hiervoor is het nodig dat er nieuwe verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders bijkomen in de zorg, maar ook dat de ouderen blijven werken.

 


Bron: ANP/Skipr