Fonds pakt tekort doktersassistentes aan

op .

Werknemersorganisaties NVDA en NVvPO, vakbonden en de werkgeversorganisaties LHV en VHN hebben de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) opgericht.

Werkgeversorganisaties LHV en VHN, werknemersorganisaties NVDA en NVvPO en vakbonden hebben de Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) opgericht. Met het fonds willen zij een dreigend tekort aan doktersassistentes en praktijkondersteuners voorkomen. De Stichting Sociaal Fonds Huisartsen (SSFH) gaat activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt, scholing en sociaal beleid in de huisartsenzorg ontwikkelen en bevorderen.

 


Tekorten

Door te weinig stageplaatsen kunnen er te weinig doktersassistenten in de opleiding doorstromen, waardoor er een tekort op de arbeidsmarkt ontstaat. In sommige gebieden hebben huisartsen nu al moeite om geschikte assistentes te vinden. Het tekort aan stageplaatsen moet worden opgelost. Het fonds investeert daarom hierin door huisarts(-posten) die een assistente stage laat lopen een tegemoetkoming te geven. Praktijken en posten die stageplaatsen aanbieden kunnen een vergoeding aanvragen bij het fonds.

Bestuur

Het sociaal fonds is opgericht door werknemersorganisaties Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, de Nederlandse Vereniging voor praktijkondersteuners (NVvPO) en huisarts werkgevers VHN en LHV. Het bestuur bestaat uit acht personen.

 


Financiering fonds

Huisartsen en huisartsenposten betalen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 een vaste bijdrage van 0,8 procent van de brutoloonsom van hun personeel om de activiteiten van het fonds bekostigen. Dat meldt de LHV op de website. De stichting int de bijdrage, zoals ook is vastgelegd in de huidige CAO huisartsenzorg die vorig jaar tot stand kwam. Stegeman:“Door nu gezamenlijk te investeren in onze ondersteuning, zorgen we ervoor dat wij ook in de toekomst ons vak goed kunnen uitoefenen en niet in de problemen raken door een tekort aan doktersassistentes. Gezien de taken die op ons afkomen is dit extra belangrijk”.
Bron: Skipr