Actie om effecten regeerakkoord voor ouderenzorg en zorg thuis duidelijk te maken én een beter alternatief voor te stellen

op .

Op woensdag 14 november 2012, start ActiZ samen met een aantal vakbonden een actie met de naam HET KAN OOK ANDERS IN DE ZORG.

Op woensdag 14 november 2012, start ActiZ samen met een aantal vakbonden een actie met de naam HET KAN OOK ANDERS IN DE ZORG. Met deze actie wil men duidelijk maken dat het regeerakkoord veel nadelige gevolgen heeft voor alle betrokkenen:

•    Cliënten worden de dupe van verschraling van de zorg door het afschaffen van huishoudelijke hulp en de bezuiniging op begeleiding en persoonlijke verzorging.

•    Tienduizenden medewerkers dreigen hun baan te verliezen als gevolg van deze bezuinigingen.

•    Doordat een knip wordt gezet tussen verpleging en verzorging verdwijnt ook de integrale aanpak. Voor medewerkers die kunnen blijven, betekent dit dat zij veel meer alleen moeten gaan werken.

•    Zorgondernemers worden geconfronteerd met kortingen op de tarieven en de dreiging dat zij honderden medewerkers per organisatie moeten ontslaan. Daarnaast wordt de organisatie van zorg en de administratie ingewikkelder door het gebrek aan een integraal overheidsbeleid.

 

ActiZ heeft een plan opgesteld hoe het anders kan in de zorg. De belangrijkste punten uit dat plan zijn:

•    Mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

•    Mensen hebben een eigen zorgbudget (al is dat minder dan nu) en bepalen zelf hoe ze dat besteden.

•    Er wordt geen ‘onnodige zorg’ verleend.

•    Mantelzorgers, vrijwilligers en familie gaan, indien mogelijk, meer doen.

•    Meer technologie bij de zorg betrekken.Kortom: de zorg wordt echt afgestemd op het individu. Dit is beter voor iedereen en scheelt enorm in kosten.

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe kabinetsplannen meer in lijn komen met de visie van ActiZ (het Deltaplan Ouderenzorg), gaat men niet alleen gesprekken aan met politici en de staatssecretaris, maar zoekt men vanaf 14 november 2012 de publiciteit. De actie van ActiZ wordt ondersteund door de volgende cliëntenorganisaties en vakbonden: FBZ, CNV Publieke Zaak, NU ’91, BTN, NPCF, LOC, V&VN, Per Saldo, ANBO en CSO koepel van Unie KBO, PCOB, NVOGwww.hetkanookandersindezorg.nl gaat vannacht live.Bron: Actiz; BTN; Vakbonden.