ActiZ nodigt vakbonden uit voor overleg over dreigend verlies tienduizenden banen in de zorg

op .

Tienduizenden zorgmedewerkers, merendeels vrouwen, zullen hun baan in de zorg verliezen als het regeerakkoord onveranderd wordt uitgevoerd. Dat betekent dat zorgorganisaties duizenden medewerkers tegelijk moeten ontslaan. ActiZ overlegt met de vakbonden hoe werkgevers en bonden hiermee om moeten gaan. Brancheorganisatie ActiZ maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord: als de plannen uit het regeerakkoord worden uitgevoerd, zal de zorg verschralen, zullen medewerkers worden ontslagen en zal een instabiele toekomst voor de zorgorganisaties ontstaan.

 

Tienduizenden zorgmedewerkers, merendeels vrouwen, zullen hun baan in de zorg verliezen als het regeerakkoord onveranderd wordt uitgevoerd. Dat betekent dat zorgorganisaties duizenden medewerkers tegelijk moeten ontslaan. ActiZ overlegt met de vakbonden hoe werkgevers en bonden hiermee om moeten gaan. Brancheorganisatie ActiZ maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het regeerakkoord: als de plannen uit het regeerakkoord worden uitgevoerd, zal de zorg verschralen, zullen medewerkers worden ontslagen en zal een instabiele toekomst voor de zorgorganisaties ontstaan.In het regeerakkoord “Bruggen slaan” is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2014 de aanspraak binnen de Wmo op huishoudelijke hulp zal worden vervangen door een ‘maatwerkvoorziening voor de laagste inkomens’. Op deze maatwerkvoorziening wordt bovendien fors bezuinigd: nu is daarvoor nog € 1,2 miljard maar in 2015 blijft daarvan nog zo’n € 160 miljoen over. Dat betekent dat 58.000 mensen hun baan als huishoudelijke hulp zullen verliezen. Ook duizenden alfa helpenden, die in dienst zijn van cliënten, zullen hun werk kwijt raken.Banenverlies

Daarnaast zullen andere maatregelen zoals de overheveling van begeleiding en persoonlijke verzorging naar de Wmo uiteindelijk leiden tot het schrappen van tienduizenden banen. Want deze overheveling gaat gepaard met een korting van 25% en het vervallen van de dagbesteding. De overheveling van verpleging thuis van AWBZ naar Zorgverzekeringwet en het vervallen van de indicaties voor lichtere zorg, zorgzwaartepakket (ZZP) 3, vanaf 2014 en ZZP 4 vanaf 2016, gaan gepaard met een bezuiniging van 5% op het budget. Ook dat zal leiden tot banenverlies.Met bonden om tafel


ActiZ maakt zich grote zorgen over het enorme verlies aan banen. Zowel voor zorgmedewerkers als zorgorganisaties zijn de gevolgen groot. Ook de snelheid waarmee de maatregelen volgens het regeerakkoord moeten worden doorgevoerd, jaagt ActiZ schrik aan. De brancheorganisatie wil dan ook met de vakbonden om tafel om de sociale gevolgen van deze plannen te bespreken. In eerste instantie hoopt ActiZ uiteraard dat de maatregelen niet zullen worden uitgevoerd. In haar Deltaplan Ouderenzorg biedt ActiZ een heel goed alternatief, waarbij met iets minder bezuinigingen, de kwaliteit van en toegang tot zorg wel gehandhaafd kan worden. Daarvoor wil ActiZ gesprekken voeren met de politiek. Maar ActiZ bereidt zich ook, samen met de bonden, op het ergste voor.Bron: ActiZ