Nieuw beroepsprofiel wijkverpleegkundige geeft duidelijkheid

op .

Het Expertise gebied wijkverpleegkundige dat dinsdag werd gepresenteerd door beroepsvereniging V&VN is positief ontvangen.

Het Expertise gebied wijkverpleegkundige dat dinsdag werd gepresenteerd door beroepsvereniging V&VN is positief ontvangen. Minister Schippers van VWS is blij met Expertisegebied wijkverpleegkundige, vooral vanwege de verbindende en coördinerende rol van de beroepsgroep. Dat zei de minister bij de ontvangst van het eerste exemplaar van het Expertisegebied wijkverpleegkundige. Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is het nieuwe beroepsprofiel wijkverpleegkundige, uitgewerkt door wijkverpleegkundigen zelf.Op 6 november werd het profiel overhandigd aan niet alleen de minister, maar ook aan andere betrokkenen: ActiZ (werkgevers), LOOV (onderwijs), ZN (zorgverzekeraars), NHG/LHV (huisartsen) en NPCF (patiënten).

Het Expertisegebied wijkverpleegkundige is bedoeld voor allen die bij de wijkverpleging betrokken zijn: wijkverpleegkundigen, huisartsen, praktijkverpleegkundigen en andere zorgverleners in de eerste lijn, patiënten- en cliëntenorganisaties, zorginstellingen, wooncorporaties, zorgverzekeraars en lokale overheden. Het is tevens de basis voor onderwijscurricula.Poortwachter

'ActiZ is heel positief over het Expertisegebied wijkverpleegkundige,’ zegt Aad Koster directeur van ActiZ in een reactie. ‘Het biedt een heldere en richtinggevende basis voor herpositionering en professionalisering van de wijkverpleegkundige als generalist. Wij vinden het een goede zaak dat alle betrokken partijen, of het nu zorgaanbieders zijn, zorgverzekeraars of gemeenten, weten wat van de wijkverpleegkundige verwacht kan worden en waarvoor ze ingezet kan worden. Het profiel geeft ook een duidelijke basis voor werving- en stagebeleid voor zorgorganisaties en voor de ontwikkeling van standaarden. En dat is belangrijk, omdat wij vinden dat de wijkverpleegkundige als poortwachter van de care van cruciaal belang is in de zorg in de buurt.'Meerwaarde

De wijkverpleging bestaat al meer dan honderd jaar. Tot diep in de jaren 60 van de 20e eeuw was de wijkzuster een alom gerespecteerde en gewaardeerde verschijning. Ontzuiling, schaalvergroting en andere maatschappelijke en economische factoren leidden in de jaren 80 en 90 tot een uitholling van het vak. De afgelopen vijf jaar is er sprake van een opleving en wordt de meerwaarde van de wijkverpleegkundige weer gezien. Vooral de groeiende groep kwetsbare ouderen, maar ook andere demografische, sociale, en zorginhoudelijke ontwikkelingen (zoals de afnemende verblijfsduur in ziekenhuizen) maken van de wijkverpleegkundige een steeds belangrijkere schakel tussen de patiënt en het ziekenhuis, de huisarts, de mantelzorg en anderen.Bron: ActiZ