'Tienduizenden banen op de tocht in de thuiszorg'

op .

Belangenorganisatie in de thuiszorg Actiz vreest dat tienduizenden banen in de thuiszorg voor ouderen verdwijnen door het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Belangenorganisatie in de thuiszorg Actiz vreest dat tienduizenden banen in de thuiszorg voor ouderen verdwijnen door het regeerakkoord van VVD en PvdA.De miljardenbezuiniging op de AWBZ en het doorschuiven van taken naar de WMO bij gemeenten zal volgens ActiZ tienduizenden banen gaan kosten. ‘De begeleiding en de persoonlijke verzorging van ouderen gaan naar de gemeenten, en die worden ernstig bekort’, aldus ActiZ. Volgens het Centraal Planbureau levert deze bezuiniging in 2015 ongeveer 10 miljard euro voor de staatskas op. ‘En dus is er minder geld voor begeleiding en persoonlijke verzorging, een taak die nu door de thuiszorg wordt gedaan.’ aldus ActiZ.Haal verpleging en verzorging uit elkaar

Actiz is het met de regering eens dat de ouderenzorg anders georganiseerd moet worden, en daarvoor zijn nu eenmaal fundamentele keuzes nodig. ‘Maar die keuzes zijn niet de juiste’, zegt ActiZ  ‘Het regeerakkoord is ingrijpend en ingewikkeld. De maatregelen zijn versnipperd en zullen grote gevolgen hebben.’ Daarnaast maakt het regeerakkoord de organisatie van de zorg ingewikkelder. Het uit elkaar halen van verpleging en verzorging maakt het volgens Actiz lastig voor professionals om integrale zorg aan te bieden. ActiZ vindt dat verpleging en verzorging één geheel is en moet blijven. ‘Dat geheel kan in de in de Zorgverzekeringswet ondergebracht worden.’Tegenstrijdigheden

ActiZ ziet veel tegenstrijdigheden in het Regeerakkoord. ‘Enerzijds wil het kabinet dat mensen langer thuis blijven wonen. Anderzijds stelt de regering rigoureuze bezuinigingen op huishoudelijke zorg, begeleiding en verzorging thuis voor. Zaken die nodig zijn om mensen te helpen langer thuis te blijven wonen. Ook vindt ActiZ het tegenstrijdig dat er enerzijds extra gelden komen voor de wijkverpleegkundigen om zorg dichtbij en in de buurt te organiseren, en anderzijds het voorstel voor een landelijke aanpak voor de langdurige zorg.Vrouwen met een parttime baan

Jan Verschuren van Branchebelang Thuizorg Nederland (BTN) in Dagblad van het Noorden: ‘Er wordt drie miljard op de thuiszorg bezuinigd. De mensen die bij ons werken zijn vaak vrouwen met een parttime baan. De gevolgen zullen heel groot zijn.’

 


Kwetsbare ouderen

Francis Bolle van V&VN liet eerder deze week al weten de plannen voor de langdurige zorg en het overhevelen van de AWBZ-zorg naar de gemeente zorgelijk te vinden. ‘We vrezen voor uitholling van de langdurige zorg. Aanspraken worden versoberd en de dienstverlening wordt beperkt’, zegt Bolle. ‘De gemeente krijgt een zeer ruime beleidsvrijheid, dus het is de vraag hoe zij het budget gaan inzetten. Ik vind het erg zorgelijk voor de kwetsbare ouderen, krijgen zij wel de zorg die ze horen te krijgen?’Bron: Actiz