Het regeerakkoord, bezuinigingen en zo meer......

op .

Werkenden en niet werkenden, starters en pensionado's, niemand komt onder de bezuinigingen uit, zegt Rutte.

Werkenden en niet werkenden, starters en pensionado's, niemand komt onder de bezuinigingen uit, zegt Rutte. De coalitiepartijen PvdA en VVD hebben in hun nieuwe regeerakkoord 'Bruggen Slaan' problemen aangepakt die jarenlang politiek taboe waren: WW en ontslagrecht, AOW en pensioenen en de zorg, de hypotheekrenteaftrek, de huursector. Vele maatregelen hebben direct effect op werk, andere vooral op het inkomen. Wat gaat er gebeuren:

 


Werknemers en flexwerkers • Voor werkgevers wordt het veel goedkoper en dus gemakkelijker om mensen te ontslaan. Wie ontslagen wordt, krijgt nog maar een ontslagvergoeding van maximaal een halve maand per gewerkt dienstjaar, en nooit meer dan 75 duizend euro.

 • Staat tegenover dat werkgevers meer sociale premies moeten gaan betalen voor mensen die wel nog in dienst zijn.

 • Voor flexwerkers is er nog weinig concreet geregeld. In het regeerakkoord staan vooral voornemens, zoals: 'We nemen initiatieven om flexibele en vaste arbeid beter met elkaar in balans te brengen.' Het kabinet wil ook met sociale partners gaan overleggen hoe flexibele arbeid beter wettelijk beschermd kan worden.

 • Ambtenaren krijgen toch echt geen loonstijging; de nullijn blijft overeind. Op de hele overheid wordt 2,5 miljard bezuinigd.

 •  Meevaller: wordt een tijdelijk contract van minstens een jaar niet verlengd, dan sta je niet meer met lege handen. Werkgevers moeten je dan een vergoeding geven voor scholing. Dat ‘transitiebudget', ook bedoeld voor mensen met vast contract die onvrijwillig ontslagen zijn, is een kwart maandsalaris per dienstjaar, met een maximum van vier maanden salaris.


Werklozen • Het is zuur: juist nu de werkloosheid de komende jaren oploopt wordt de WW flink ingeperkt. Word je nu werkloos, dan krijg je zeventig procent van je laatstverdiende loon, maar in het tweede jaar WW wordt de hoogte al gerelateerd aan het minimumloon. Daarna houdt de WW op.

 • Wie eenmaal in de molen van werkloosheid zit, moet elke baan direct aannemen, ook al betekent dat in het ergste geval koffie schenken voor je vroegere collega's.


Studenten


Studenten moeten het doen met een drastisch versoberde studiefinanciering. Ze krijgen geen basisbeurs meer, maar moeten hun studie betalen via een sociaal leenstelsel. De veel bediscussieerde langstudeerdersboete is nu echt van de baan.Veel maatregelen hebben niet direct invloed op lonen en vergoedingen voor arbeid, maar raken ons wel in de portemonnee:.
Meer betalen en langer doorwerken

•    Vooral de mensen met de goede banen en dito inkomens (boven een ton euro per jaar) gaan betalen voor de hervormingen: ze gaan er 0,6 procent op achteruit. Zeshonderd euro per jaar minder dus, op een ton inkomen (dat is grofweg vijftig euro op de ruim achtduizend bruto per maand). Een van de regelingen is bijvoorbeeld dat iemand met een inkomen boven de 100 duizend euro niet meer fiscaal gunstig pensioen kan opbouwen. Deze opbrengsten komen er aan de kant van de lage inkomens weer bij, met 0,2 procent. • Ondernemers, zzp' ers en freelancers blijven rekenen met de verhoogde btw van 21 procent.

 • De zorgtoeslag verdwijnt, en de premie en het eigen risico worden inkomensafhankelijk Werkgevers en werknemers blijven wel evenveel betalen aan de zorg.

 • En even naar de Eerste Hulp zonder verwijzing van een huisarts is niet meer ‘gratis': dat bezoekje gaat 50 euro kosten.

 • In 2018 komt de AOW-leeftijd al uit op 66 jaar, in 2021 wordt dat 67. Daarna komt er een koppeling van de AOW-leeftijd met de stijgende levensverwachting.


Waar liggen kansen

Er gaat 100 miljoen euro naar fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Misschien toch maar een loopbaan als wetenschapper overwegen?

 


Bron: Intermediair