NVZD ziet loongebouw in zorg instorten

op .

De vereniging van zorgbestuurders NVZD is verontrust over de plannen om de inkomens van zorgbestuurders dwingend te reguleren, inclusief salarissen die ver onder de maximumnorm liggen.

De vereniging van zorgbestuurders NVZD is verontrust over de plannen om de inkomens van zorgbestuurders dwingend te reguleren, inclusief salarissen die ver onder de maximumnorm liggen. Met een wettelijke normering van bestuurdersinkomens vanaf 70 duizend euro ziet de NVZD het hele loongebouw in de zorg onder druk komen.

De Eerste Kamer buigt zich op 30 oktober over de Wet inzake de normering van bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipubliek sector (WNT). De NVZD heeft bij herhaling geageerd tegen een verplichte wettelijke normering. Volgens de NVZD is deze onnodig, aangezien de meerderheid van de bestuurders zich inmiddels houdt aan de branche-eigen beloningscode voor bestuurders in de zorg (BBZ), die de NVZD en de vereniging van toezichthouders NVTZ hebben opgesteld.

 


Niet houdbaar

Daarnaast is een wettelijke normering met bijhorende salarisschalen volgens de NVZD strijdig met het privaatrechtelijke karakter van zorginstellingen. Daarmee zijn de plannen voor normering, zoals die door de Tweede kamer zijn aangenomen, juridisch niet houdbaar, aldus de NVZD.

 


Aanscherping

De NVZD maakt zich bovendien grote zorgen over de praktische uitwerking van WNT. Deze zal volgens de WNT een veel grotere reikwijdte krijgen dan alleen de topinkomens. Mogelijk worden straks al bestuurdersinkomens vanaf 60 tot 70 duizend euro door het ministerie van VWS geregeld. “Als deze aanscherping van de normering ook in de lagere categorieën van het inkomensgebouw wordt toegepast raakt de relatie met de cao’s volledig zoek”, aldus de NVZD in een brief aan de Eerste Kamer. “In de praktijk kan het echelon onder de bestuurder een beter arbeidsvoorwaardenpakket hebben dan de bestuurder.” 

 


Matiging

De NVZD onderstreept voorstander te zijn van matiging van topinkomens. Om die reden dringt de NVZD er bij de Eerste Kamer er op aan om een inkomensregeling te treffen, die de eigen beloningscode een steviger verankering geeft, maar tezelfdertijd recht doet aan het private karakter van zorginstellingen. De NVZD wil eerst de uitkomst van de behandeling van de WNT afwachten, maar sluit juridische stappen niet uit als de senaat de huidige plannen voor normering ongewijzigd overneemt.
Bron: Skipr