Helft Nederlanders klaar met marktwerking

op .

De overheid moet weer een meer sturende rol krijgen in de zorg. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK.

De overheid moet weer een meer sturende rol krijgen in de zorg. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Marktwerking Zorg 2012, uitgevoerd door onderzoeksbureau Intomart GfK. Een ruime meerderheid van de verzekerden - 63 procent - vindt dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten.
Verzekerden zijn veel kritischer geworden over marktwerking in de zorg. Het aantal mensen dat een negatieve en zeer negatieve houding tegenover marktwerking in de zorg heeft, is gestegen van 38% in 2011 naar 47% in 2012. Hoe ouder en hoger opgeleid, des te negatiever is de mening over de marktwerking in de zorg. Dat blijkt uit een steekproef onder 1500 mensen door het bureau Intomart GfK.

 


Premie

Uit het onderzoek blijkt verder dat meer dan driekwart van de verzekerden (76%) een stijging van meer dan 10% verwacht van de premie voor de zorgverzekering. Dat zijn veel meer mensen dan in de voorgaande jaren: in 2011 verwachtte 60% een sterke premiestijging. Een meerderheid (56%) noemt de vergrijzing van de bevolking de belangrijkste oorzaak hiervoor. Politieke beslissingen en te veel bureaucratie worden ook als oorzaken van de verwachte premiestijgingen genoemd. Slechts een kwart van de ondervraagden (24%) noemt het inefficiënt werken door zorgverleners als mogelijke oorzaak van een premiestijging.

 


Kwantitatief

Het onderzoek Monitor Marktwerking Zorg 2012 is een kwantitatieve monitor onder consumenten naar ontwikkelingen in de zorg- en zorgverzekeringsmarkt en wordt jaarlijks uitgevoerd door Intomart GfK.

 


Bron: Zorgvisie