Stress zorgpersoneel hangt af van leiderschapsstijl

op .

De belangrijkste factoren die stress vergroten bij verpleegkundigen en verzorgenden zijn een prestatiegerichte leiderschapsstijl op de afdeling, tijdsdruk, onvoldoende overleg met collega’s.

De belangrijkste factoren die stress vergroten bij verpleegkundigen en verzorgenden zijn een prestatiegerichte leiderschapsstijl op de afdeling, tijdsdruk, onvoldoende overleg met collega’s. Zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL, AMC en CEG/RVZ in het International Journal of Nursing Studies.
Hoe meer de leiding gericht is op presteren en taken, hoe zwaarder situaties en onvoldoende overleg met collega’s gaan wegen. Leidinggevenden in de zorg zouden hierop moeten letten. Veel stress kan resulteren in ontevredenheid over het werk, vervroegd uittreden en personeelsverloop. NIVEL-onderzoeker Anke de Veer: ‘Een meer coachende stijl van leidinggeven past beter bij het werk van professionals en dus ook bij verpleegkundigen en verzorgenden.’

 


Dagelijkse praktijk

De onderzoekers bekeken alleen situaties die in de zorg dagelijks voorkomen. De meeste stress gaven situaties waarin de familie van een patiënt iets verwacht en de zorgverlener weet dat dit niet overeenkomt met de wensen van de patiënt. Ook situaties waarin de verpleegkundige of verzorgende het niet eens is met het beleid van de arts geven veel stress. En zorgverleners vinden het lastig te beslissen hoe te handelen, als ze zien dat een collega niet goed functioneert en collegialiteit hen weerhoudt er iets van te zeggen.

 


Belastende situaties

Anke de Veer: ‘Uit ons onderzoek blijkt dat het belangrijk is dit soort belastende situaties met collega’s te bespreken. Aandacht voor elkaar, zorgzaamheid niet alleen voor patiënten, maar ook voor collega’s, helpt stress te verminderen. Voldoende tijd voor intercollegiaal overleg is daarom belangrijk. De zorg kan gemotiveerde krachten goed gebruiken en we moeten ervoor waken dat door stress in het werk goede mensen de zorg verlaten.’

 


Bron: Zorgvisie