Dekkingsgraad pensioenfondsen hoger

op .

De nieuwe rekenrente heeft de dekkingsgraad van pensioenfondsen in september gemiddeld met 3,5 procent doen stijgen.

De nieuwe rekenrente heeft de dekkingsgraad van pensioenfondsen in september gemiddeld met 3,5 procent doen stijgen.

Dat blijkt uit een onderzoek van Het Financieele Dagblad naar de vijftig grootste fondsen. Bij een aantal fondsen is echter nog wel een korting van de pensioenen nodig.
De onderzochte fondsen beheren samen negentig procent van het Nederlandse pensioenvermogen.

Bij het ambtenarenpensioenfonds ABP steeg de dekkingsgraad naar 97 procent. Zonder aangepaste rente was dat net iets meer dan 94 procent geweest. De dekkingsgraad is echter nog altijd te laag. De korting van de pensioenen met een half procent per april volgend jaar gaat nog wel door.
Hetzelfde geldt voor de pensioenfondsen van de metaalsector, PME en PMT. Zij hebben nu een dekkingsgraad van respectievelijk 93 en 91,2 procent. De geplande kortingen van zeven en zes procent blijven staan.

 


Niet korten

Pensioenfonds Zorg en Welzijn zag de dekkingsgraad stijgen naar 99 procent. "Daarom hebben wij besloten in 2013 niet te gaan korten", zegt directeur Peter Borgdorff. Een korting stond ook niet op de rol. Voor het jaar erna is echter nog geen besluit genomen.

"De dekkingsgraad moet eind dit naar 100,4 procent zijn, anders moeten we een korting aankondigen voor 2014."

 


Nieuwe regels

Het kabinet-Rutte presenteerde in september nieuwe regels voor pensioenen. Door de aanpassing van de rekenrente naar nu gemiddeld 4,2 procent wordt deze minder gevoelig voor schommelingen op de financiële markten. Het kabinet verwachtte toen al dat hierdoor niet 103 maar 81 fondsen volgend jaar moeten korten, en dan ook met een lager percentage.
Op de aanpassing kwam veel kritiek. Door een hogere rente te gebruiken voor de berekening van het toekomstige vermogen van de fondsen, zou het risico te veel op de volgende generaties worden afgeschoven. Door de hogere rente blijven de pensioenen voor de huidige deelnemers echter wel meer op peil.

 


Bron: NU.nl