Aanbod complexe ziekenhuiszorg dikt drastisch in

op .

Ziekenhuizen hebben een flink aantal behandelingen moeten afstoten als gevolg van de invoering van nieuwe kwaliteits- en volumenormen. Voor sommige ziekten is het aantal behandellocaties zelfs gehalveerd.

Ziekenhuizen hebben een flink aantal behandelingen moeten afstoten als gevolg van de invoering van nieuwe kwaliteits- en volumenormen. Voor sommige ziekten is het aantal behandellocaties zelfs gehalveerd. Dit blijkt uit een inventarisatie van


Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Operaties in verband met kanker aan de weke delen worden in 28 van de 92 ziekenhuizen aangeboden. Vorig jaar waren dit er nog 61. Van de 49 ziekenhuizen die behandelingen aan de bijnier aanboden, zijn er 29 gestopt. Patiënten die een operatie nodig hebben wegens obesitas krijgen kunnen nog maar in 18 van de 92 ziekenhuizen terecht, tegen 26 ziekenhuizen in 2011.

 


Beste zorg

Volgens beleidsadviseur Sjoerd Terpstra van ZN is de concentratie van complexe zorg vanuit het oogpunt van kwaliteit en doelmatigheid een positieve ontwikkeling. “Het is mooi om te zien dat de minimum kwaliteitsnormen er voor zorgen dat de concentratie van complexe ziekenhuiszorg steeds meer vorm krijgt”, aldus Terpstra. “Wij willen dat mensen die te maken krijgen met een ernstige aandoening verzekerd zijn van de beste zorg. Onze inventarisatie helpt daarbij.”

 


Kwaliteitsnormen

De bedoelde kwaliteitsnormen zijn eind 2011 door de beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten vastgesteld. In de normen is ondermeer vastgelegd hoe vaak een ziekenhuis een bepaalde ingreep moet verrichten om voldoende kwaliteit te kunnen bieden. De ZN-inventarisatie laat een flinke concentratie zien van de behandeling van tien ziektebeelden. Het gaat hierbij om aandoeningen van de schildklier en bijnier, obesitas, vernauwde bloedvaten, vernauwde halsslagader, weke delen kanker, radiotherapie, dotteren (PCI), implanteerbare defibrillatoren (ICD) en hartklepinterventie (THI).

 


Stabiel

De verzekeraars deden eind vorig jaar al een eerste inventarisatie voor acht andere ingrepen, waaronder borstkanker, darmkanker, longkanker, slokdarmkanker, alvleesklierkanker, leverkanker, blaasverwijdering en verwijde buikaorta. Voor deze acht behandelingen is het aantal ziekenhuislocaties in Nederland waar de ingreep wordt gedaan, nagenoeg stabiel gebleven. Met het overzicht wil ZN verzekerden zicht geven op welke ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden. Het overzicht is terug te vinden op www.minimumkwaliteitsnormen.nl.

 


Bron: Skipr