Zorginstellingen mogen zelf indicaties stellen

op .

De ministerraad heeft de AWBZ zo aangepast dat een aantal zorginstellingen voor cliënten jonger dan 80 jaar en voor extramurale cliënten zelf de indicaties mogen vaststellen.

De ministerraad heeft de AWBZ zo aangepast dat een aantal zorginstellingen voor cliënten jonger dan 80 jaar en voor extramurale cliënten zelf de indicaties mogen vaststellen. Het gaat om de zorgaanbieders die mee doen aan het experiment Regelarme Instellingen. Zij zijn grotendeels verlost van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

De beleidswijziging is een voorstel van staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS). De ministerraad heeft ermee ingestemd en het ontwerpbesluit is voor advies naar de Raad van State gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

 


Frustratie

Doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat cliënten tevreden zijn en medewerkers hun werk kunnen doen zonder frustratie over overbodige regels. Hiervoor startte VWS al eerder het experiment Experiment Regelarme Instellingen. De resultaten van deze pilot zijn zo goed dat de ministerraad vandaag de tweede stap heeft gezet.

 


Bron: Zorgvisie